Cloud ERP เพื่อธุรกิจไทยทุกประเภท

ระบบ Terebinth Cloud ERP

เมื่อคุณได้ยินคนพูดถึงหรือนึกถึงคำว่า ระบบ ERP หรือ Cloud ERP แล้วอาจเป็นไปได้ว่าคุณกำลังนึกถึง Platform ที่มีราคาสูงลิ่ว มีระยะเวลาการ Implement ที่นาน มีความซับซ้อนสูงใช้งานยาก หรือมีเอาไว้ใช้งานสำหรับองค์กรที่มีขนาดใหญ่เท่านั้นใช่ไหมครับ ?

แต่แท้จริงแล้ว ระบบ ERP นั้นสามารถประยุกต์ใช้ได้กับ องค์กรทุกขนาด ทุกประเภทธุรกิจ

Terebinth Cloud ERP คือคำตอบ

 

Terebinth Cloud ERP คือ ระบบ ERP ราคาเป็นมิตรของคนไทย ที่เข้าไปช่วยจัดการกระบวนทางธุรกิจและฐานข้อมูลองค์กร ที่สามารถรวบรวมฟังก์ชันการทำงานของทุกหน่วยงานเข้าไว้ด้วยกันภายในระบบเดียว ช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรและการทำงานร่วมกันในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระบบ Terebinth ERP ถูกพัฒนาและออกแบบให้มีความยืดหยุ่นสูง ประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรทุกขนาด และทุกประเภทธุรกิจ ด้วยการลงทุนเริ่มแรกที่ต่ำ และใช้ระยะเวลา Implement ที่ไม่นานนั้นหมายความว่า

“ไม่จำเป็นต้องมีเงินลงทุนสูงก็สามารถใช้ ระบบ ERP

ที่ครอบคลุมการทำงานทั้งหมดขององค์กรได้”

การทำงานขององค์กรที่ไม่มีระบบ ERP

Cloud ERP
“กระบวนการทำงานไม่เป็นระบบ เกิดปัญหาคอขวดจากการส่งมอบงานเป็นทอดๆ”

การทำงานในรูปแบบเดิมนั้น มีความจำเป็นที่แต่ละแผนกต้องทำงานแยกส่วนกันแบบ Manual ทั้งหมด เนื่องจากยังขาดระบบที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ขององค์กรเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งทำให้เกิดการทำงานและใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในองค์กรไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และก่อให้เกิด ปัญหาที่ตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็น

  • การเข้าถึงข้อมูลที่ยาก (Complexity)
  • กระบวนการทำงานซ้ำซ้อน (Redundancy)
  • หรือเกิดความไม่ปลอดภัยของข้อมูล (Unsecure) เป็นต้น

รูปแบบการทำงานบน Terebinth Cloud ERP 

Cloud ERP
“ทุกหน่วยงานทำงานอย่างเป็นระบบบนแพลตฟอร์มเดียวกัน”

ระบบ ERP ช่วยให้ทุกหน่วยงานสามารถทำงานและใช้ข้อมูลร่วมกันบน Platform เดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้เกิด ข้อดีมากมาย ทั้งในเรื่องของ

  • การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  • ความปลอดภัยของข้อมูลที่มากขึ้น
  • ส่งเสริมการทำงานร่วมกันที่ดีมากขึ้น
  • ลดความจำเป็นในการลงทุนระบบปลีกย่อยระยะยาว เป็นต้น

การใช้งานระบบ Terebinth

Implement ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญImplement

ตัวระบบ Terebinth Cloud ERP ถูกพัฒนาขึ้นให้สามารถ Implement ปรับแต่งโครงสร้างการทำงานและการเก็บข้อมูลภายในให้มีความเหมาะสมกับแต่ละประเภทธุรกิจได้ดี ไม่ว่าคุณจะเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้าน ซื้อมาขายไป บริการ อุสาหกรรมการผลิต นำเข้าส่งออก ฯลฯ ขนาดเล็กหรือใหญ่

เรามีเจ้าหน้าที่ปรึกษางานระบบ (Business Consultant) ที่คอยให้คำปรึกษาและให้บริการออกแบบวาง ระบบ ERP ที่เหมาะสมกับธุรกิจคุณ “ได้ทุกรูปแบบการดำเนินธุรกิจ”

ระบบ ERP บน Cloud ราคาประหยัดCloud ERP

ไม่จำเป็นต้องซื้อ Software License หรือ ลงทุนด้าน Server | ระบบ Terebinth ERP รองรับการทำงานผ่าน Web browser ทั้งใน Safari Google Chrome และ Mozilla firefox รองรับทั้งใน PC Laptop Mobile และ Tablet เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลาเพียงแค่มีอินเทอร์เนต ที่มาพร้อมกับความปลอดภัยมาตรฐานระดับสากล ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบได้ที่นี่

มีให้เลือกทั้งรูปแบบ ERP สำเร็จรูปพร้อมใช้งานได้ทันที หรือ ต้องการปรับแต่งให้เหมาะสมกับธุรกิจคุณ

Modules ของระบบ Terebinth Cloud ERPCloud ERP

ระบบ ERP จะครอบคลุมทุกกระบวนการทางธุรกิจตั้งแต่ต้นจนจบ คุณสามารถศึกษารายละเอียด คุณสมบัติของระบบ Terebinth ได้ที่ Modules นอกเหนือจากโมดูลหลักข้างต้นแล้วระบบยังสามารถปรับแต่ง (Implement) โครงสร้างให้มีความเหมาะสมกับองค์กรและรูปแบบการทำงาน (Workflows) ได้ทุกประเภทหมายความว่าคุณจะได้ใช้ ระบบ ERP ที่มีความเหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กรของคุณ

สนใจ ระบบ ERP ที่เหมาะสมกับธุรกิจคุณ


What is Terebinth Cloud ERP ?

When you hear the word ERP or ERP system, it’s possible that you’re thinking of a high-priced platform that takes a long time to implement. There is a need for each department to work separately in an old fashioned way because there is a lack of an intermediary system to link data together. This makes the work and resources shared within the organization ineffective and causes many problems moving forward. These problems can include data access issues due to incompatibility, inefficient access as well as rendering important data insecure.

Terebinth ERP

A brand new EPR in Thailand ” has been developed and designed to be highly flexible, applicable to organizations of all sizes. It can be customized to suit every organization with low initial capital and time investment. This means that you do not have to invest a lot of money for an ERP system or have to be a large organization to benefit from its use.

ERP in Thailand

  Terebinth ERP is a business process management and information system (ERP) on the Cloud within the organization that integrates the functionality of every department or corporate units within a single system. It is developed by a team of Thai developers using state-of-the-art technology. The system is tailor-made to meet the needs of our customers.

When people think about ERP Thailand we want them to think about Terebinth

    Terebinth ERP can also be customized to suit all types of organizations and workflows. Available for all sizes of business Contact us today to see how we can make a difference.

Low upfront investment in ERP, Fully integrated system.