Terebinth Cloud ERP

นโยบายความปลอดภัยของข้อมูล

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เทเรบินธ์ คลาวด์ อีอาร์พี โปรดอ่านนโยบายความปลอดภัยของข้อมูล (Privacy Policy) นี้อย่างละเอียด คุณได้ยอมรับข้อกำหนดของคำชี้แจงนโยบายความปลอดภัยของข้อมูลฉบับนี้เพื่อใช้บริการของ บริษัท สวิฟต์เลท จำกัด ต่อไป 

เทเรบินธ์ คลาวด์ อีอาร์พี คือระบบบริหารวางแผนทรัพยากรองค์กรแบบออนไลน์ ที่ถูกสร้างขึ้นโดย บริษัท สวิฟต์เล จำกัด บริษัท ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกัน และแชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงานในองค์กรของคุณ นโยบายความปลอดภัยของข้อมูลนี้ครอบคลุมไปถึงเว็บไซต์ของเรา (https://www.tereb.in.thและระบบ เทเรบินธ์ คลาวด์ อีอาร์พี “บริการ” 

นโยบายความปลอดภัยของข้อมูลนี้จะอธิบายถึงวิธีการที่ ข้อมูลของคุณและข้อมูลลูกค้าของคุณจะถูกรวบรวมใช้และแบ่งปันเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและใช้บริการ 

1. ข้อมูลประเภทไหนบ้างที่บริษัทเก็บรวบรวม 

 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

นโยบายความปลอดภัยของข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคือ บริษัท เก็บจะรวบรวมข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสารและให้สิทธิ์คุณในการเข้าถึงบริการเท่านั้น สำหรับข้อมูลที่ บริษัท เก็บประกอบไปด้วย: 

  • ชื่อ – นามสกุล 
  • อีเมล์ 
  • รหัสผ่าน 
  • เบอร์โทรศัพท์ 
  • ไลน์ ไอดี 
  • ความต้องการของคุณ 
  • คุกกี้ 
 • ข้อมูลลูกค้าของคุณ 

นโยบายความปลอดภัยของข้อมูล ในส่วนของข้อมูลลูกค้าของคุณซึ่งขึ้นอยู่กับข้อมูลลูกค้าของคุณที่คุณรวบรวมและต้องการดำเนินการประมวลผลในบริการของเรายกตัวอย่างเช่น: 

  • ชื่อ – นามสกุล 
  • บริษัท 
  • ที่อยู่ 
  • อีเมล์ 
  • เบอร์โทรศัพท์ 
  • อื่น ๆ ขึ้นอยู่กับข้อมูลลูกค้าของคุณที่องค์กรของคุณต้องการเก็บรวบรวม 
  • โดยข้อมูลดังกล่าวนี้ไม่รวมการนำไปใช้ออกเอกสารที่ทางราชการกำหนดเช่นใบกำกับภาษี ฯลฯ 
 •  

2. การเปิดเผยข้อมูล 

องค์กรของคุณจะเปิดเผยข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ด้วยวิธีต่อไปนี้: 

 • ส่งข้อมูลไปยังแอปพลิเคชันบุคคลที่สาม (API) เว็บไซต์ หรือบริการอื่น ๆ ที่คุณสามารถเชื่อมต่อผ่านบริการ ที่ช่วยในการให้บริการ หรือส่วนหนึ่งของการใช้บริการ 

3. คุกกี้ และ เทคโนโลยีการติดตาม 

บริษัทฯ อาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามบนเว็ปไซต์ (Google Analytics) เพื่อรวบรวมพฤติกรรมของผู้ที่เข้ามาชมเว็บไซต์และบริการของเรา

คุกกี้คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ที่คุณใช้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และจะถูกเก็บเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็ปไซต์ของเรา บริษัทใช้คุกกี้ตามวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 • คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies): คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytic Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถวัดผล ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาเนื้อหาสินค้า/บริการและเว็บไซต์ของเราเพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน

 • คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies): คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวคุณเมื่อคุณกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถปรับแต่งเนื้อหาสำหรับคุณ ปรับให้เว็บไซต์ของเราตอบสนองความต้องการใช้งานของคุณ รวมถึงจดจำการตั้งค่าของคุณ อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ หน้าเว็บที่คุณได้เยี่ยมชม และลิงก์ที่คุณเยี่ยมชม เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับให้เว็บไซต์และเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บตรงกับความสนใจของคุณมากขึ้น

4. บริษัทเก็บข้อมูลของคุณนานเท่าไร 

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บริการแก่คุณเพื่อรักษาบัญชีของคุณตราบเท่าที่บัญชีของคุณเปิดใช้บริการของเรา โดยเป็นรูปแบบสัญญาแบบเดือนต่อเดือนไม่มีข้อผูกมัดระยะยาว เมื่อมีการยกเลิกสัญญาบริการ บริษัท จะให้ข้อมูทั้งหมดแก่ลูกค้าเพื่อการเรียกค้นทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นระยะเวลาสามสิบ (30) วัน 

5. สิทธิ์การเข้าถึงของคุณ 

คุณสามารถเข้าถึงบัญชีออนไลน์ของคุณเพื่อดูข้อมูลของคุณและทำการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ตลอดเวลาตลอดระยะเวลาการใช้งานบริการของเรา 

6. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความปลอดภัยของข้อมูล 

นโยบายความปลอดภัยนี้อาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว เมื่อมีการัปเดต “วันที่มีผลบังคับใช้” จะได้รับการแก้ไขและนโยบายความปลอดภัยฉบับใหม่จะถูกโพสต์ออนไลน์ 

7. ติดต่อเกี่ยวกับนโยบายความปลอดภัยของข้อมูลฉบับนี้ 

ถ้าหากคุณมีสงสัยหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความปลอดภัยของข้อมูลฉบับนี้ คุณสามารถติดต่อเราผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 

 • อีเมล์contact@swiftlet.co.th 
 • โทรศัพท์: +662-102-1946 (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9:00 น. – 18:00 น.) 
 • ไปรษณีย์ บริษัท สวิฟต์เลท จำกัด 120/14 หมู่ที่ ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี 
  จ.นนทบุรี 11000