Uncategorized

7. การใช้ Workflow (Workflow Automation)

Workflow Automation คือ การให้ระบบทำงานให้โดยอัตโนมัติตามที่เราตั้งค่าไว้ภายในการคลิ๊กเพียงครั้งเดียว ยกตัวอย่างเช่น การ Convert จากใบเสนอราคา (Quotation) ไปเป็นใบสั่งขายขาย (Sales Order) หรือการ Convert จากใบสั่งขายไปสร้างเป็นใบส่งของ (Delivery Order) เพื่อให้แผนกขนส่งได้เตรียมการจัดคันรถ เป็นต้น โดยที่เงื่อนของ Workflow สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ปรึกษาระบบ (Business Consultant) สร้างหรือดำเนินการแก้ไขได้

ขั้นตอนการใช้ Workflow Automation

Workflow Automation คือ

1.ไปยัง Modules ที่เราต้องการที่จะใช้ Workflow ในที่นี้ยกตัวอย่างเป็นใบสั่งขาย (Sales Order)

2. กดที่แว่นขยายเพื่อเปิด Data Record ที่ต้องการใช้ Function Workflow

3.กด Action เพื่อเปิดเมนูคำสั่ง

4.ไปที่ Workflow แล้วเลือก Workflow ที่ต้องการ Run ในที่นี้เป็นการ Convert จาก Sales Order ให้ไปสร้างเป็น Delivery Order ให้โดยอัตโนมัติ

5.จะเห็นได้ว่า Delivery Order ถูกสร้างโดยอ้างอิงและมีความสัมพันธ์กับ Sales Order