ทำไมต้องใช้ ERP ? ประโยชน์ของ ERP

ทำไมต้องใช้ ERP

ทำไมต้องใช้ ERP / ประโยชน์ของ ERP

ปัจจุบัน ระบบ ERP ได้เข้ามามีบทบาทกับธุรกิจไทยมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้แต่ละองค์กรธุรกิจไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือใหญ่ต่างก็นำ ระบบ ERP มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเอง ซึ่งวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ก็จะแตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แต่ล้วนแล้ววัตถุประสงค์หลักนั่นคือต้องการรวมข้อมูลของทั้งองค์กรเข้าเป็นหนึ่งเพื่อการทำงานร่วมกันที่ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยบทความนี้ Terebinth จะกล่าวถึง ประโยชน์ของ ERP และปัจจัยสำคัญที่ทำให้ ระบบ ERP ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในแต่ละประเภทธุรกิจและ ทำไมต้องใช้ ERP ในการบริหารงานองค์กร

ประโยชน์ของ ERP

ทำไมต้องใช้ ERP
ภาพรวมของ ประโยชน์ของ ERP ที่มีต่อองค์กร

สร้างความประทับใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) 

ระบบ ERP ช่วยให้มีการเก็บข้อมูลลูกค้าและการดำเนินงานอย่างเป็นระบบทำให้สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ลดปัญหาจากการส่งของไม่ทัน Order อันเนื่องมาจากระบบ Inventory ไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ลูกค้ามีประสบการณ์ในสินค้าและบริการที่ดีขึ้นกับบริษัท

ส่งเสริมการทำงานร่วมกันที่ดี (Improve Collaboration)

ระบบ ERP สามารถเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานและกระบวนการต่างๆ ภายในองค์กรทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันภายในแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งหมายความว่าข้อมูลต่างๆของแต่ละหน่วยงานที่จำเป็นต้องรู้หรือมีสิทธิ์เข้าถึงได้จะรวมกันเป็นหนึ่งในระบบเดียว ทุกแผนกหน่วยงานสามารถทำงานและใช้ข้อมูลร่วมกันบนแพลตฟอร์มเดียวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ลดและควบคุมต้นทุน (Cost Control)

ช่วยลดต้นทุนด้าน Capability ของทรัพยากรมนุษย์ที่ใช้ไปกับกระบวนการทำงานซ้ำๆด้วยกระบวนการที่เป็นอัตโนมัติมากขึ้น ช่วยในการคำนวนวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิตให้มีความแม่นยำมากขึ้นทำให้สามารถลดต้นทุนในการเก็บวัตถุดิบที่ไม่จำเป็น สามารถควบคุม ติดตามต้นทุนและกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นสายจนจบสายได้ รวมไปถึงลดความเสี่ยง และความจำเป็นการลงทุนในระบบปลีกย่อย (Specific Program) สำหรับแต่ละหน่วยงานในอนาคตอีกด้วย

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Work Efficiency) 

ระบบ ERP จะช่วยลดเวลาที่เสียไปจากการทำงานซ้ำซ้อนที่ไม่จำเป็น ซึ่งอาจจะส่งผลถึงประสิทธิภาพ และความสามารถในการทำกำไรขององค์กร โดยระบบ ERP นั้นมี Workflow ที่ช่วยลดความจำเป็นในการป้อนข้อมูลด้วยตนเองให้เป็นแบบอัตโนมัติมากขึ้น ลดความซับซ้อนขั้นตอนในการทำงาน และรวมไปถึงมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ

การวิเคราะห์ที่ดีกว่า (Better Analysis) 

ด้วยความสามารถของระบบ ERP ที่สามารถบูรณาการข้อมูลของแต่ละหน่วยงานเข้าไว้ด้วยกันในระบบเดียวและมีการอัพเดทข้อมูลแบบ Real-time ที่มาพร้อมกับเครื่องมือในการสร้าง Reports ที่หลากหลายทำให้ผู้บริหารสามารถดึงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์มาใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ช่วยให้ผู้บริหารเห็นภาพรวมขององค์กรได้ทันที และสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมากขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ

มีความยืดหยุ่นสูง (Flexible) 

ระบบ ERP ที่ดีจะครอบคลุมการทำงานทุกส่วนขององค์กร สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจนั้นๆได้ โดยสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาของธุรกิจที่กำลังเติบโต ทำให้มั่นใจได้ว่าไม่ต้องลงทุนสำหรับระบบใหม่เมื่อความต้องการของธุรกิจเปลี่ยนไปหรือเติบโตขึ้นในอนาคต

มีความปลอดภัยสูง (High Security) 

ระบบ ERP สมัยใหม่มีความปลอดภัยในข้อมูลสูงเนื่องจากมีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้แต่ละระดับหรือบทบาทหน้าที่ และสามารถตรวจสอบประวัติการเข้าถึงข้อมูลย้อนหลังได้ หมายความว่าผู้ใช้งานแต่ละคนจะมองเห็นมูลได้เฉพาะในส่วนที่จำเป็นกับตำแหน่งงานของตนเองเท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับการทำงานแบบเก่าที่ใช้การจดบันทึกข้อมูลลงใน กระดาษ ตาราง หรือไฟล์ Excel ที่มีโอกาสที่ข้อมูลจะสูญหายหรือรั่วไหลได้ง่ายกว่า

หวังว่าบทความนี้จะทำให้ทราบถึง ประโยชน์ของ ERP ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรกันมากขึ้นนะครับแล้วพบกันในบทความต่อไป สำหรับท่านไหนที่ต้องการเรียนรู้หรือกำลังมองหาระบบ ERP ที่เหมาะสมกับธุรกิจคุณโปรดติดต่อเรา เรามีเจ้าหน้าที่ปรึกษาธุรกิจให้คำแนะนำเบื้องต้นฟรี

บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง:


ทำไมต้องใช้ ERP

Terebinth Cloud ERP ระบบบริหารงานองค์กรแบบครบวงจรบนระบบคลาวด์ ครบทุกกระบวนการทางธุรกิจ สะดวกสบายเข้าใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งานและจำนวนโมดูลในระบบ พร้อมคุณสมบัติการปรับแต่งโครงสร้างการทำงานของ Modules ได้อย่างอิสระตามโครงสร้างองค์กร หากคุณต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ Cloud ERP ที่เหมาะสมกับธุรกิจคุณ

โปรดติดต่อเรา