ทำไมต้องใช้ ERP ? ประโยชน์ของ ERP

ทำไมต้องใช้ ERP ประโยชน์ของ ERP

ทำไมต้องใช้ ERP | ประโยชน์ของ ERP

ด้วยประโยชน์ของ ERP ทำให้ปัจจุบัน ระบบ ERP ได้เข้ามามีบทบาทกับธุรกิจไทยมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้แต่ละองค์กรธุรกิจไม่ว่าจะเป็น องค์กรขนาดเล็กหรือใหญ่ต่างก็เริ่มนำ ระบบ ERP มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเอง ซึ่งวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ก็จะแตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แต่ล้วนแล้ววัตถุประสงค์หลักนั่นคือต้องการรวมข้อมูลของทั้งองค์กรเข้าเป็นหนึ่งเพื่อการทำงานร่วมกันที่ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ลดต้นทุน เพิ่มความสามารถในการทำกำไรขององค์กร พนักงานสามารถทำได้ถูกต้อง เจ้าของกิจการมีข้อมูลที่มีคุณภาพในการตัดสินใจทางธุรกิจ

โดยในบทความนี้ Terebinth จะกล่าวถึง ประโยชน์ของ ERP และปัจจัยสำคัญที่ทำให้ ระบบ ERP ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในแต่ละประเภทธุรกิจและ ทำไมต้องใช้ ERP ในการบริหารงานองค์กรของคุณ

ประโยชน์ของ ERP ไม่ใช่แค่เพียงแก้ไขปัญหาในการดำเนินธุรกิจ แต่ระบบ ERP เป็น Platform บริหารองค์กรแบบครบวงจร ที่ช่วยผลักดันให้องค์กรของคุณเดินไปข้างหน้า และเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้

7 ประโยชน์ของ ERP ที่มีต่อองค์กร

ทำไมต้องใช้ ERP ประโยชน์ของ ERP
ภาพรวมของ ประโยชน์ของ ERP ที่มีต่อองค์กร

1.สร้างความประทับใจของลูกค้า (Customer Satisfaction)

ทำไมต้องใช้ ERP

การทำธุรกิจในปัจจุบันความรวดเร็วเป็นสิ่งที่สำคัญ ระบบ ERP ช่วยให้มีการเก็บข้อมูลลูกค้าและการดำเนินงานอย่างเป็นระบบทำให้สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ลดปัญหาจากการส่งของไม่ทัน Order อันเนื่องมาจากระบบ Inventory ไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ลูกค้ามีประสบการณ์ในสินค้าและบริการที่ดีขึ้นกับบริษัท

2.ส่งเสริมการทำงานร่วมกันที่ดี (Improve Collaboration)

ประโยชน์ของ ERP

การประยุกต์ใช้ระบบ ERP จะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานและกระบวนการต่างๆ ภายในองค์กรทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันภายในแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งหมายความว่าข้อมูลต่างๆของแต่ละหน่วยงานที่จำเป็นต้องรู้หรือมีสิทธิ์เข้าถึงได้จะรวมกันเป็นหนึ่งในระบบเดียว ทุกแผนกหน่วยงานสามารถทำงานและใช้ข้อมูลร่วมกันบนแพลตฟอร์มเดียวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ลดปัญหาคอขวดในการทำงานร่วมกัน

3.ลดและควบคุมต้นทุน (Cost Control)

ประโยชน์ ERP

ช่วยลดต้นทุนด้าน Capability ของทรัพยากรมนุษย์ที่ใช้ไปกับกระบวนการทำงานซ้ำๆ ด้วยกระบวนการที่เป็นอัตโนมัติมากขึ้น ช่วยในการคำนวนวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิตให้มีความแม่นยำมากขึ้นทำให้สามารถลดต้นทุนในการเก็บวัตถุดิบที่ไม่จำเป็น สามารถควบคุม ติดตามต้นทุนและกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นสายจนจบสายได้ รวมไปถึงลดความเสี่ยง และความจำเป็นการลงทุนในระบบปลีกย่อย (Specific Program) สำหรับแต่ละหน่วยงานในอนาคตอีกด้วย

4.เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Work Efficiency)

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ระบบ ERP จะช่วยลดเวลาที่เสียไปจากการทำงานซ้ำซ้อนที่ไม่จำเป็น ซึ่งอาจจะส่งผลถึงประสิทธิภาพ และความสามารถในการทำกำไรขององค์กรด้วย โดยระบบ ERP นั้นมี Workflow ที่ช่วยลดความจำเป็นในการป้อนข้อมูลด้วยตนเองซ้ำๆให้เป็นแบบอัตโนมัติมากขึ้น เช่น การ Convert ข้อมูลจากใบสั่งขาย SO ไปสร้างเป็นใบส่งของ (DO) ให้โดยอัตโนมัติ ลดความซับซ้อนขั้นตอนในการทำงาน และรวมไปถึงมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ Know-how ของธุรกิจจะอยู่กับบริษัทตลอดไปถึงแม้ว่าพนักงานจะลาออกไป

5.การวิเคราะห์ที่ดีกว่า (Better Analysis) 

การวิเคราะห์ที่ดีกว่า

ด้วยความสามารถของระบบ ERP ที่สามารถบูรณาการข้อมูลของแต่ละหน่วยงานเข้าไว้ด้วยกันภายในระบบเดียวและมีการอัพเดทข้อมูลแบบ Real-time ที่มาพร้อมกับเครื่องมือในการสร้าง Reports ที่มีความหลากหลายทำให้ผู้บริหารสามารถดึงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์มาใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ช่วยให้ผู้บริหารเห็นภาพรวมขององค์กรได้ทันที และสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมากขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ

6.มีความยืดหยุ่นสูง (Flexible) 

ระบบบริหารงานองค์กรความยืดหยุ่นสูง

ระบบ ERP ที่ดีจะครอบคลุมการทำงานทุกส่วนขององค์กร สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจนั้นๆได้ (Implement) โดยสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาของธุรกิจที่กำลังเติบโต ทำให้มั่นใจได้ว่าไม่ต้องลงทุนสำหรับระบบใหม่เมื่อความต้องการของธุรกิจเปลี่ยนไปหรือเติบโตขึ้นในอนาคต ซึ่งความยืดหยุ่นนั้นเป็นประโยชน์ของ ERP ที่เหนือกว่าโปรแกรมเฉพาะทางทั่วไปชัดเจน

7.มีความปลอดภัยสูง (High Security) 

ความปลอดภัย

ระบบ ERP สมัยใหม่มีความปลอดภัยในฐานข้อมูลสูง เนื่องจากมีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้แต่ละระดับหรือบทบาทหน้าที่ และสามารถตรวจสอบประวัติการเข้าถึงข้อมูลย้อนหลังได้ หมายความว่าผู้ใช้งานแต่ละคนจะมองเห็นมูลได้เฉพาะในส่วนที่จำเป็นกับตำแหน่งงานของตนเองเท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับการทำงานแบบเก่าที่ใช้การจดบันทึกข้อมูลลงใน กระดาษ ตาราง หรือไฟล์ Excel ที่มีโอกาสที่ข้อมูลจะสูญหายหรือรั่วไหลได้ง่ายกว่า

การลงทุนในระบบ ERP สำหรับ Terebinth Cloud ERP นั้นเปรียบเสมือนจ้างงานเด็กจบใหม่คนนึง แต่ ERP จะเป็นเด็กจบใหม่ที่รอบรู้ไปทุกเรื่องในองค์กร สามารถสั่งการออกชุดคำสั่งได้ตามทุกความต้องการของนายจ้าง และเมื่อพนักงานออกไปองค์ความรู้ Know-how ต่างๆ ยังจะคงอยู่กับองค์กรต่อไป

Terebinth เราหวังว่าบทความนี้จะทำให้ทุกคนทราบถึง ความสำคัญของ ERP และ ประโยชน์ของ ERP ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรกันมากขึ้นนะครับแล้วพบกันในบทความต่อไป สำหรับลูกค้าท่านไหนที่ต้องการเรียนรู้หรือกำลังมองหาระบบ ERP ที่เหมาะสมกับธุรกิจคุณโปรดติดต่อเรา เรามีเจ้าหน้าที่ปรึกษาธุรกิจ (ERP Consultant) ให้คำแนะนำเบื้องต้นฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง:


ทำไมต้องใช้ ERP

Terebinth Cloud ERP ระบบบริหารงานองค์กรแบบครบวงจรบนระบบคลาวด์ ครบทุกกระบวนการทางธุรกิจ สะดวกสบายเข้าใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งานและจำนวนโมดูลในระบบ พร้อมคุณสมบัติการปรับแต่งโครงสร้างการทำงานของ Modules ได้อย่างอิสระตามโครงสร้างองค์กร หากคุณต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ Cloud ERP ที่เหมาะสมกับธุรกิจคุณโปรดติดต่อเรา

สนใจระบบ ERP ที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจคุณ

A: ERP คือระบบจัดการกระบวนการทางธุรกิจและฐานข้อมูลองค์กร ที่รวบรวมฟังก์ชั่นการทำงานของทุกหน่วยงานเข้าไว้ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว โดยคุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ ERP ได้ที่นี่

A: ระบบ Terebinth Cloud ERP ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นให้มีความยืดหยุ่นสูงสามารถประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรทุกประเภท ทุกขนาด ในราคาที่เป็นมิตรกับธุรกิจไทย ก้าวข้ามความเชื่อเดิมๆ ที่ว่าระบบ ERP ต้องมีราคาสูง หรือต้องเป็นองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้นถึงใช้ระบบ ERP ได้

A: ระบบ ERP เป็นระบบกึ่งสำเร็จรูปซึ่งมีความสามารถในการปรับแต่งโครงสร้างระบบให้มีความเหมาะสมกับแต่ละประเภทธุรกิจได้ดี ดังนั้นไม่ว่าคุรจะเป้นธุรกิจประเภทไหนก็สามารถระบบ ERP ที่มีความเหมาะสมกะยธุรกิจคุณได้ เมื่อผ่านการ Implement ที่เหมาะสม

A: คุณควรเลือกระบบ ERP ที่มีความสามารถในการปรับโครงสร้างให้เข้ากับองค์กรของคุณได้ดี สามารถแก้ไขปัญหาที่มีขององค์กรได้ และที่สำคัญระบบ ERP  ที่เหมาะสมจะพร้อมจะเป็นตัวช่วยที่จะนำพาธุรกิจคุณไปยังอนาคต ซึ่งคุณสามารถศึกษาเกี่ยวกับการเลือกระบบ ERP ที่เหมาะสมกับธุรกิจคุณได้ที่นี่