ระบบ ERP กับ SME | ERP สำหรับ SME ไทย

ระบบ ERP กับ SME

ระบบ ERP กับ SME | เชื่อว่าหลายๆ คนยังคงมีความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับระบบ ERP ว่าระบบ ERP นั้นคือ “ระบบที่มีราคาแพง เอาใช้งานสำหรับองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้น ธุรกิจขนาดเล็กนั้นไม่มีความจำเป็นต้องใช้ ERP ไปต่างๆนาๆ” แต่ในความเป็นจริงแล้ว ระบบ ERP นั้นสามารถประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจทุกขนาด ทุกประเภท ซึ่งรวมไปถึงธุรกิจ SME ด้วย เนื่องจากระบบ ERP ในรูปแบบ Cloud สมัยใหม่มีความสามารถในการ Scale-up และ Scale-down ทรัพยากรและสโคปการทำงานของระบบได้ดี ซึ่งส่งผลไปถึง ราคาของระบบ ERP ที่สามารถจับต้องได้ง่ายขึ้นทำให้ระบบ ERP เข้าถึงได้ง่ายขึ้น แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของระบบ ERP นั้นๆ และความสามารถในการ Implement ด้วย

ระบบ ERP กับ SME

การเวลาเปลี่ยน โลกหมุนเร็วขึ้นทุกๆวัน เทคโนโลยีเป็นสิ่งใกล้ตัวคนไทยมากขึ้นทุกวัน แต่ในขณะที่ปัจจุบันธุรกิจ SME ในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังคงยึดติดรูปแบบการทำงานและเก็บข้อมูลในแบบเดิมๆ ไม่ว่าจะเป็น กระดาษ หรือไฟล์ Excel และขาดการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร หรือเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจและความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ซึ่งหนึ่งในเทคโนโลยีเหล่านั้นคือระบบ ERP หรือระบบบริหารจัดการทรัพยากรและฐานข้อมูลองค์กรแบบองค์รวม

ระบบ ERP สำหรับ SME

การใช้ระบบ ERP สำหรับธุรกิจ SME หรือธุรกิจขนาดเล็กนั้น “เริ่มก่อนได้เปรียบกว่า” แน่นอนว่าการมีระบบที่เป็นสื่อกลางในการทำงานในองค์กรย่อมดีกว่า เมื่อเกิดการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ระบบ ERP นั้นพร้อมรับมือการขยายตัวของธุรกิจในระยะยาวได้ดี คุณยังคงมั่นใจได้ว่า มาตรฐานในการดำเนินงานจะยังคงอยู่แม้ว่าองค์กรจะมีหน่วยงานหรือจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น

การใช้ระบบ ERP สำหรับธุรกิจ SME ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเพื่อสร้างสรรค์ให้องค์กรนั้นเกิดสิ่งใหม่ๆ และเดินไปข้างหน้าอย่างเป็นแบบแผน ที่ไม่ใช่เพียงแค่แก้ไขปัญหาที่มีอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ องค์กร ในยุคธุรกิจ 4.0 นั้นองค์กรที่ปรับตัวช้ามีโอกาสที่จะโดนคู่แข่งทิ้งห่างขึ้นไปเรื่อยๆ

ประโยชน์ของระบบ ERP กับ SME

ระบบ ERP กับ SME
ประโยชน์ของระบบ ERP ที่มีต่อธุรกิจ SME

จากความเชื่อแบบเดิมๆ ดังกล่าวว่าว่าระบบ ERP นั้นยังไม่จำเป็นสำหรับธุรกิจ SME และยังคงมีคิดว่า “การทำงานในรูปแบบเดิมนั้นยังคงสามารถดำเนินธุรกิจได้ดีอยู่” ซึ่งความคิดนี้เกิดขึ้นด้วย เป็นไปได้ว่าคุณอาจยังไม่ทราบถึงประโยชน์ของระบบ ERP สำหรับ SME วันนี้ Terebinth จึงขอสรุป ข้อดีของระบบ ERP ที่มีต่อธุรกิจ SME มาฝากกัน ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ประการหลักๆ ดังนี้

1. สร้างมาตรฐานในการดำเนินงาน

ระบบ ERP ช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นระบบ มีมาตรฐานในการดำเนินงาน (Standard Operation) ไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร ลดขั้นตอนและข้อผิดพลาดในการดำเนินการลง และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

2. รองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต

ระบบ ERP สามารถรองรับการเติบโตของธุรกิจคุณ เมื่อธุรกิจคุณเติบโตขึ้นการที่มีระบบ ERP มารองรับนั้นย่อมดีกว่า ระบบ ERP สมัยใหม่นั้นมีความสามารถในการ Scale up และ Implement ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ตอบสนองตามขนาดและ requirement ขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดี นอกเหนือจากนั้นระบบ ERP พร้อมที่จะรองรับการสร้างสิ่งใหม่ๆ ในองค์กรของคุณให้เป็นจริง

3. ช่วยลดต้นทุนของบริษัท

ลดต้นทุนในด้านบุคลากร ลดขั้นตอนการทำงานพนักงานสามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้น จะดีกว่าไหมถ้า Resource ของพนักงานมีเท่าเดิมแต่ Output มากขึ้น? ซึ่งรวมไปถึงช่วยลดการจ้างงานโดยที่ไม่จำเป็นลง ทำให้การทำงานในปัจจุบันนั้นจะมีความเป็น Automation มากขึ้นเรื่อยๆ พนักงานสามารถใช้เวลาไปมีประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

4. เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ

จากประโยชน์ 3 ประการก่อนหน้า เมื่อคุณมีมาตรฐานในการดำเนินการที่เป็นระบบ Business Process ของคุณดีขึ้น รวมไปถึง ผู้บริหารมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ที่ดีส่งผลให้สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากขึ้น ศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจหรือความสามารถการทำกำไรก็ย่อมเพิ่มขึ้นแบบมีนัยสำคัญ 

Function การทำงานของ ERP

CRM

Lead, Campaign, Activities, Documentary

Sales​

Customer, Opportunity, Quotation, SO, Sales Pricing

Purchasing​

Suppliers, PR, PO, Approval, Purchase Pricing

Inventory

Inspection, Stocking, Reservation, Issuing, Transfer

MRP

Process Control, Cost Control, B.O.M., Planning

Finance

AP, AR, VAT, WHT,
Financial Paperwork

Accounting

Ledger, Trial Balance, Cash flow, Accounting Reports

HRM

Employee, Payroll,
Job Opening, Candidates

การเลือกระบบ ERP สำหรับ SME

ระบบ ERP กับ SME

อย่างที่ได้กล่าวไปในช่วงแรกว่าระบบ ERP สมัยใหม่นั้นมีความสามารถในการ Scale-up และ Scale-down ได้ ซึ่งนั่นก็คือระบบ ERP ที่มีความยืดหยุ่นสูงทั้งในส่วนของทรัพยากรของระบบ และฟีเจอร์ที่จำเป็นในการใช้งาน ซึ่งจะช่วยคุณในการประหยัดต้นทุนและเวลาการขึ้นระบบ ERP ที่มี Scale ใหญ่เกินโดยไม่จำเป็นลงได้

อย่างไรก็ตามการเลือกระบบ ERP สักตัวนึงสำหรับ SME หรือ ธุรกิจที่กำลังจะขยาย นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย อันดับแรกคุณควรพิจารณาจากประเภทของระบบ ERP ก่อนซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันหลักๆ 2 รูปแบบการให้บริการ ซึ่งก็คือแบบ Cloud กับ On-Premise และระบบ ERP ที่คุณเลือกนั้นต้องมีคุณสมบัติในการปรับแต่งรูปแบบการทำงานให้เหมาะกับธุรกิจคุณได้ ซึ่งคุณสามารถศึกษา การเลือกระบบ ERP SME ที่เหมาะสมกับธุรกิจได้ที่นี่

ระบบ ERP สำเร็จรูป Terebinth Master Account

ระบบ Terebinth cloud ERP (Master Account) ระบบ ERP แบบสำเร็จรูปพร้อมเริ่มต้นใช้งานได้ทันที ครอบคลุมทุกกระบวนการทางธุรกิจ ที่มาพร้อมกับความยืดหยุ่นในการปรับแต่งโครงสร้างการทำงานของระบบให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบการทำงานของแต่ละธุรกิจได้ดี สนใจเกี่ยวกับระบบ ERP สำเร็จรูป โปรดติดต่อเรา

ความสำคัญของระบบ ERP ต่อ SME

คุณอาทิตย์ หงษ์จินตกุล ประธานบริษัท สวิฟต์เลท จกัด ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ ระบบ ERP สำหรับธุรกิจ SME ในรายการ SME Smart Sevice ซึ่งทาง สวิฟต์เลท เล็งเห็นความสำคัญของระบบ ERP สำหรับขนาดเล็ก และธุรกิจ SME ว่ายังขาดผู้ให้บริการใน่สวนนี้อยู่พอสมควร ซึ่งระบบ ERP เป็น Platform ที่เหมือนสะพานทอดผ่านสำหรับธุรกิจที่กำลังจะเติบโตหรือขยายตัว

Cloud erp

Terebinth Cloud ERP ระบบบริหารงานองค์กรแบบครบวงจรบนระบบคลาวด์ ครบทุกกระบวนการทางธุรกิจ “ทีมีความเหมาะสมกับธุรกิจ SME” สะดวกสบายเข้าใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมคุณสมบัติการปรับแต่ง Modules และ Features ได้อย่างอิสระตามโครงสร้างองค์กร หากคุณต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ Cloud ERP ที่เหมาะสมกับธุรกิจคุณโปรดติดต่อเรา

สนใจระบบ ERP ที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจคุณ

A: ERP คือระบบจัดการกระบวนการทางธุรกิจและฐานข้อมูลองค์ ที่รวบรวมฟังก์ชั่นการทำงานของทุกหน่วยงานเข้าไว้ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว โดยคุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ ERP ได้ที่นี่

A: ระบบ Terebinth Cloud ERP ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นให้มีความยืดหยุ่นสูงสามารถประยุกต์ได้กับองค์กรทุกประเภท ทุกขนาด ในราคาที่เป็นมิตรกับธุรกิจไทย ก้าวข้ามความเชื่อเดิมๆ ที่ว่าระบบ ERP ต้องมีราคาสูง หรือต้องเป็นองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้นถึงใช้ระบบ ERP ได้

A: จริงๆ แล้วสามารถใช้ได้ทุกขนาดธุรกิจ แต่ธุรกิจที่ควรเริ่มต้นใช้งาน ERP อย่างจริงจังคือ ธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังจะขยับขยายไปขนาดกลาง

A: ระบบไม่จำกัดจำนวน User ที่ใช้งานระบบ โดยที่ค่าบริการถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

  • Implement คือค่าบริการปรับแต่งระบบ ERP ให้มีความเหมาะสมกับองค์กรลูกค้ามากที่สุด โดยที่ระยะเวลาและค่าบริการขึ้นอยู่กับปริมาณ Requirement ของลูกค้า เมื่อสิ้นสุดกระบวนการ Implement แล้วลูกค้าจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
  • Subscription (Member) คือค่าบริการเข้าใช้งานระบบ Terebinth Cloud ERP การใช้ขึ้นอยู่กับ Package หรือ Resource ที่ลูกค้าใช้ไปครับ

A: จริงๆแล้วระบบ ERP สามารถใช้กับองค์กรทุกขนาด ทุกประเภทธุรกิจ เนื่องจากระบบ ERP นั้นมีความยืดหยุ่นสูงสามารถปรับแต่งรูปแบบการทำงาน (Implement) การเก็บข้อมูลให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กรได้ดี โดยไม่จำเป็นต้องเป็นแต่ โรงงานอุตสาหกรรม หรือ ธุรกิจซื้อมาขายไป