ราคาระบบ ERP ต้นทุนของการใช้ระบบ ERP

ราคาระบบ ERP

ราคาระบบ ERP ในท้องตลาดมีตั้งแต่หลักหมื่นหลักพันไปจนถึงหลักหลายสิบล้าน ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตาม ผู้ให้บริการ รูปแบบการให้บริการ Scale ของระบบ จำนวนผู้ใช้งาน ความสามารถของระบบ รวมไปถึงความต้องการทางธุรกิจของลูกค้าแต่ละราย (Business Requirements) เป็นต้น

ซึ่งมีรูปแบบการให้บริการหลักๆ อยู่ 2 แบบด้วยกันคือ On-premise ERP และ Cloud ERP ซึ่งเบื้องต้นคุณควรทำความเข้าใจโครงสร้างราคาของทั้ง 2 รูปแบบให้ดีเสียก่อน โดยในบทความนี้เราจะมาพูดถึงต้นทุนของการเริ่มต้นใช้ระบบ ERP “Total Cost of Ownership (TCO)” ของทั้งสองรูปนั่นก็คือ Cloud ERP และ On-Premise ERP สำหรับผู้ที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับระบบ ERP ทั้งสองรูปแบบสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่

โครงสร้างต้นทุนที่มีผลต่อ ราคาระบบ ERP

รูปแบบ On-Premise ERP

ราคาระบบ ERP

รูปแบบ On-Premise ERP เป็นระบบ ERP ที่มีราคาและต้นทุนเริ่มแรกสูงเนื่องจากต้องติดตั้งอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ต่างๆที่จำเป็นต่อการวางระบบเช่น เซิฟเวอร์ ต้นทุนของ ERP ในรูปแบบนี้ประกอบไปด้วย

  • License Software ค่าลิขสิทธิ์ของตัวซอฟต์แวร์มีความแตกต่างกันไปในแต่ละผู้ให้บริการหรือ Partner มีตั้งแต่หลักแสนไปจนถึง ร้อยล้าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวน Users และ Modules ด้วย
  • Implementation & Consulting ต้นทุนเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาทางธุรกิจและดำเนินการปรับแต่งโครงสร้างการทำงานของระบบ ERP
  • M/A หรือ Maintenance ค่าบำรุงรักษาระบบประจำปี โดยปกติแล้วในท้องตลาดจะมีตั้งแต่ 13% ถึง 17% ต่อปีโดยคิดจากมูลค่า License (ราคา ERP) ที่เราจ่าย ยกตัวอย่างเช่น ซื้อ License มา 4 ล้านบาท ค่าบำรุงรักษารายปีเท่ากับ 680,000 บาท/ปี (17%) เป็นต้น ซึ่งจุดนี้จะแตกต่างกันไปตามแต่ละผู้ให้บริการ
  • Hardware ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่อง Server การออกแบบ Infrastructure เป็นต้น
  • System Admin ค่าใช้จ่ายในการจ้าง IT Admin ในการจัดการหรือ Mornitor Server ให้สามารถใช้งานได้ดีหรือแก้ไขในยามที่เกิดปัญหาขึ้น

รูปแบบ Cloud ERP

ราคาระบบ ERP

รูปแบบ Cloud ERP จะมีราคาและต้นทุนเริ่มแรกที่ต่ำกว่าเนื่องจากไม่จำเป็นต้องติดตั้งเซิฟเวอร์ ซึ่งมีความเหมาะสมกับธุรกิจทุกขนาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจ Startup และ SMEs
ต้นทุนของ ERP ประเภทนี้ประกอบไปด้วย

  • Subscription Cost ค่าใช้บริการระบบรายเดือน (บางผู้ให้บริการอาจมีการคิดเป็นราย User) ทั้งนี้คุณควรพิจารณาให้ดีเกี่ยวกับความคุ้มค่าของการประยุกต์ใช้ระบบ
  • Implementation & Consulting ต้นทุนเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาทางธุรกิจและดำเนินการปรับแต่งโครงสร้างการทำงานของระบบ ERP
  • Add-On ส่วนต่อขยายของระบบ ผู้ให้บริการ Cloud ERP บางราย มีส่วนต่อขยายให้ลูกค้าเลือกเพิ่มตามความเหมาะสมในการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น User พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Data Storage) หรือ Features เสริมต่างๆ เช่น การเอกสารผ่านระบบ เป็นต้น

ต้นทุนอื่นๆ ของระบบ ERP

ราคาระบบ ERP

ต้นทุนข้างต้นเป็นต้นทุนหลักๆ ที่มีผลต่อราคาระบบ ERP ที่จะเกิดขึ้นในการที่คุณจะเริ่มต้นใช้หรือวางระบบ ERP เท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ผู้ให้บริการ ERP บางรายอาจมีต้นทุนแฝงเพิ่มเติม เช่น ต้นทุนในการนำข้อมูลเข้า-ออกจากระบบ เป็นต้น

และนอกเหนือจากต้นทุนข้างต้นจะมีส่วนที่เราเรียกกันว่า Rest API ซึ่งก็คือการเชื่อมต่อระบบ ERP เข้ากับระบบ 3rd Party ภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น การเชื่อมกับระบบ E-commerce Platform อื่นๆที่จำเป็นต้องทำงานร่วม หรือหน้า Website ของบริษัท เป็นต้น ทั้งหมดทั้งมวลนี้ส่งผลต่อราคาที่สูงขึ้นของระบบ ERP ทั้งสิ้น

ระบบ ERP ที่ดีไม่จำเป็นต้องมีราคาสูง…

ใช่ครับ…คุณอ่านไม่ผิดครับ ระบบ Terebinth Cloud ERP “ระบบ ERP ราคาประหยัด ครบทุกกระบวนการทางธุรกิจ” ที่ถูกพัฒนาโดยนักพัฒนาชาวไทย ด้วยต้นทุนเริ่มแรกที่ต่ำเนื่องจากไม่ต้องลงทุนด้าน Server และ License มาพร้อมกับความสามารถในการ Implement ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจได้ดี|โดยที่ Terebinth Cloud ERP โดยมีให้เลือกทั้ง ระบบ ERP สำเร็จรูป ที่พร้อมใช้งานได้ทันที และ แบบกึ่งสำเร็จรูปที่ปรับเปลี่ยนตามโครงสร้างการทำงานของธุรกิจคุณ

Terebinth Cloud ERP

ระบบ ERP ราคาประหยัดของคนไทย ที่เข้าไปช่วยจัดการกระบวนทางธุรกิจและฐานข้อมูลองค์กร ที่สามารถรวบรวมฟังก์ชันการทำงานของทุกหน่วยงานเข้าไว้ด้วยกันภายในระบบเดียว ไม่จำกัดจำนวนโมดูล ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งานในระบบ ในราคาเริ่มต้นเพียงเดือนละ 17,900 บาท โดยปราศจากต้นทุนแฝง ลูกค้าจ่ายตามการใช้งานจริง ครอบคลุมทุกกระบวนการทางธุรกิจ

ระบบ ERP ที่เหมาะสมไม่จำเป็นต้องมีราคาสูงเสมอไป แต่ ERP ที่ดีต้องสามารถช่วยให้ลูกค้าบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ในงบประมาณที่สมเหตสมผล ลูกค้าและผู้ให้บริการได้รับประโยชน์ร่วมกัน (Win-Win ทั้ง 2 ฝ่าย) นั่นเอง

สำหรับผู้ที่สนใจระบบ ERP ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ราคาระบบ ERP หรือต้องการ Demo ระบบ ERP สามารถติดต่อฝ่ายขายได้ที่นี่

A: ERP คือระบบจัดการกระบวนการทางธุรกิจและฐานข้อมูลองค์กร ที่รวบรวมฟังก์ชั่นการทำงานของทุกหน่วยงานเข้าไว้ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว โดยคุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ ERP ได้ที่นี่

A: ระบบ Terebinth Cloud ERP ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นให้มีความยืดหยุ่นสูงสามารถประยุกต์ได้กับองค์กรทุกประเภท ทุกขนาด ในราคาที่เป็นมิตรกับธุรกิจไทย ก้าวข้ามความเชื่อเดิมๆ ที่ว่าระบบ ERP ต้องมีราคาสูง หรือต้องเป็นองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้นถึงใช้ระบบ ERP ได้

A: ระบบ ERP ไม่ได้มีไว้เพียงแค่การแก้ปัญหาการทำงาน (Business Operation) แต่ระบบ ERP นั้นพร้อมที่จะนำพาธุรกิจคุณไปยังอนาคต เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในโลกธุรกิจ

A: ถ้าเทียบกับประสิทธิภาพที่ได้จากการใช้งานถือว่าสมเหตสมผล เนื่องจาก เดือนละ 18,000 บาท สมัยนี้จ้างได้เพียงพนักงานรับ Operation เท่านั้นแต่สำหรับระบบ ERP 18,000 ต่อเดือนนั้เปรียบเสมือนเลขาขององค์กรที่รอบรู้ไปทุกด้านในองค์กร