โปรแกรม HR กับระบบ Terebinth Cloud ERP

โปรแกรม HR

โปรแกรม HR การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | ถ้าให้พูดถึงทรัพยากรที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งขององค์กรคงหนีไม่พ้น “คนหรือบุคลากร” ซึ่งก็คือทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร เนื่องจากคนนั้นเป็นปัจจัยหลัก ในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวเดินต่อไป เปรียบเสมือนฟันเฟืองมากชิ้นที่ทำงานร่วมกันอยู่ภายในองค์กร ทำให้ปัจจุบันมี Solution Provider หลายรายที่ให้บริการด้าน โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ โปรแกรมเงินเดือน ระบบ HR หรือ โปรแกรม HR ขึ้นจำนวนมาก ซึ่ง Features ค่าบริการ รวมไปถึงความยืดหยุ่นในการใช้งานของแต่ละโปรแกรมก็มีความแตกต่างกันออกไป

ระบบ HR บน Terebinth Cloud ERP

ระบบ Terebinth Cloud ERP คือระบบ ERP แบบครบวงจรที่มีความสามารถให้การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและการเก็บข้อมูล รวมไปการปรับแต่งโครงสร้างการทำงานเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสำหรับฝ่าย HR วันนี้ Terebinth จึงขอมานำเสนอ Features พื้นฐานหลักๆของระบบ Terebinth Cloud ERP ที่รองรับการทำงานในส่วนของฝ่ายงาน HR

โปรแกรม HRM บนระบบ ERP

ระบบ ERP ที่ครอบคลุมส่วนงานของธุรกิจ โดยไม่ใช่เพียงแค่ HRM ซึ่งระบบ HRM จัดว่าเป็นเพียงโมดูลหนึ่งที่อยู่ในระบบ ERP นั่นเอง

Features โปรแกรม HR บนที่อยู่ระบบ ERP

โปรแกรม HR

สำหรับ Module โปรแกรม HR หรือ ระบบบริหารงานบุคคล บนระบบ Terebinth Cloud ERP นั้นมาพร้อม Features การทำงานของฝ่าย HR แบบครบครันซึ่งประกอบไปกันด้วยดังนี้…

ระบบการบันทึกเวลาเข้าออก (Time Attendance)

โปรแกรม HR

ระบบรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกผ่านระบบ และในกรณีที่บริษัทลูกค้ามีเครื่องแสกนนิ้วหรือเครื่องตอกบัตรอยู่แล้ว สามารถ Export ข้อมูลออกมาในรูปแบบไฟล์ Excel เพื่อทำการ Import เข้าสู่ระบบ Terebinth ได้ทันทีเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการคำนวนเวลาเข้าออกงานของพนักงานและจัดทำเงินเดือนต่อไป รวมไปถึงคิดคำนวน OT ให้อัตโนมัติจากการบันทึก Timesheet

ระบบการลา (Leave)

โปรแกรม HR

รองรับการลาและขอลาผ่านระบบแบบออนไลน์พร้อมทั้งสามารถกำหนดเงื่อนการอนุมัติการลาได้ตามรายพนักงาน รองรับการกำหนดจำนวนวันลาและคำนวนวันลารายบุคคล รวมไปถึงสามารถกำหนดรูปแบบของการลาได้ไม่จำกัดรูปแบบเงื่อนไข เช่น ลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน ลาคลอด เป็นต้น

ระบบการเบิก (Allowance)

พนักงานสามารถทำการบันทึกการเบิกผ่านระบบได้ตลอดเวลา  ผู้จัดการหรือผู้มีอำนาจในการอนุมัติสามารถเข้ามาตรวจสอบรายการขอเบิกผ่านออนไลน์ได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งเก็บประวัติการขอเบิกของพนักงานแต่ละคน รายการเบิกที่ถูกอนุมัติแล้วข้อมูลจะถูกส่งไปยัง Payroll โดยอัตโนมัติ

การแจ้งเตือน (Notification)

Terebinth Cloud ERP ระบบสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือน (Notification) ของระบบได้ในแต่กระบวนการทำงานยกตัวอย่างเช่น เมื่อเกิดการคำขอลา หรือ คำขอการขอเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ผ่านระบบ ให้มีการแจ้งเตือนไปยังผู้บังคับบัญชาในแต่ละสายงานของพนักงานทันที เป็นต้น

ระบบทำเงินเดือน (Payroll)

ระบบ Terebinth Cloud ERP ดึงข้อมูลการบันทึกเวลาเข้าออกงาน รองรับการทำ Payroll การคำนวนการจ่ายค่า Commission ตาม Scheme ของบริษัท ประกันสังคม ภงด.1 พร้อมทั้งสามารถออกเอกสาร Payroll Slip ผ่านระบบได้ทันที โดยที่พนักงานสามารถทำการ Download ไฟล์ออกมาเป็นรูปแบบไฟล์ PDF ได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสามารถส่งข้อมูลรายจ่ายของษริษัทไปสู่โมดูลบัญชีได้โดยอัตโนมัติ

ฐานข้อมูลทะเบียนพนักงาน (Employee)

ระบบสามารถบันทึกทะเบียนพนักงาน โดยสามารถกำหนดรูปแบบการเก็บข้อมูลของพนักงานได้ไม่จำกัดรูปแบบ เช่น ชื่อ Employee ID ตำแหน่ง หน่วยงาน สถานะปัจจุบัน เงินเดือนเริ่มต้น-ปัจจุบัน สาขา เลขที่บัญชีธนาคาร เวลาเข้า-ออกงานของพนักงาน ประวัติการลาการขอเบิก เป็นต้น ซึ่งรวมไปถึงการจัดทีมแบ่ง Organization ตามสายบังคับบัญชา

การเปิดรับพนักงาน (Recruiting)

สามารถเก็บข้อมูลประวัติของผู้สมัครงาน (Candidate) ที่เข้ามาสมัครงานได้ไม่จำกัดจำนวนหรือรูปแบบของข้อมูล เช่น ไฟล์ Resume รูปถ่าย สถานะการสมัครงาน แหล่งที่มา และรวมไปถึง เมื่อผ่านการคัดเลิอกเข้าทำงานสามารถ Convert จาก Candidate เข้าฐานทะเบียนของบริษัทได้ทันที และสามารถ Generate สัญญาจ้างงานออกจากระบบเป็น File PDF ได้ทันที โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำซ้อน

ซึ่งในความเป็นจริงนั้นก่อนที่จะเริ่มต้นใช้งานระบบ Terebinth Cloud ERP เรามีเจ้าหน้าที่ปรึกษาธุรกิจ Business Consultant ที่คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางระบบที่เหมาะสม สามารถเพิ่มหรือปรับแต่ง Modules และ Data Fields ได้ตามความต้องการตามโครงสร้าง HR ขององค์กรคุณ

ลักษณะการทำงานบนระบบ ERP

นอกเหนือจากกระบวนการทำงานในส่วน HR แล้ว ระบบ Terebinth Cloud ERP ยังรองรับการทำงานทุกส่วนขององค์กรไม่ว่าจะเป็น CRM Sales Purchasing Inventory Manufacturing Finance Accounting เป็นต้น สำหรับ Function การทำงานอื่นๆ ในระบบ Terebinth Cloud ERP

ระบบ ERP ที่ครอบคลุมมากกว่าโปรแกรม HR

CRM

Sales​

Purchasing​

Inventory

MRP

Finance

Accounting

HRM

ข้อมูลถูกเชื่อมโยงกันแบบ Real-time

ระบบพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับทุกรูปแบบการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ทุก SMEs ได้ใช้ระบบ ERP ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และแก้ไขทุกปัญหาในการดำเนินธุรกิจคุณ

Implement ระบบ ERP

ทำงานบน Cloud ได้ทุกที่ทุกเวลา

ระบบ Terebinth Cloud ERP รองรับการทำงานบน Web-browser ทั้ง Google Chrome และ Mozilla Firefox รองรับทุกอุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึง Internet ได้ ช่วยให้คุณไม่พลาดทุกการ Update ของธุรกิจคุณ ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าข้อมูลภายในองค์กรจะถูก Update แบบ Real-time

PC Laptop

Mobile

Tablet

ทำไมต้องใช้ระบบ HR บน Terebinth Cloud ERP?

บูรณาการข้อมูล

ข้อมูลในระบบถูกเชื่อมโยงเข้าหากันทั้งหมดไม่ใช่เพียงแค่ฝ่าย HR

Real-time

ทำงานบน Cloud ทำให้ข้อมูลถูก Update ล่าสุดอยู่ตลอดเวลา

ปรับแต่งได้อิสระ

ปรับแต่งรูปแบบการเก็บข้อมูล เงื่อนไข ได้อิสระตามองค์กร

Terebinth Cloud ERP ระบบ Cloud ERP แบบเต็มรุปแบบของคนไทยที่มีความยืดหยุ่นสูง เหมาะกับทุกการใช้งาน โดยที่เรามีระบบ ERP แบบสำเร็จรูป ที่ลูกค้าสามารถเริ่มต้นใช้งานระบบได้ทันที และ สามารถเข้าสู่กระบวนการ Implement เพื่อดำเนินการปรับเปลี่ยนแก้ไขให้ตรงตามความต้องการทำทางธุรกิจได้ทุกรูปแบบ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือทดลอง Demo ระบบโปรดติดต่อเรา

สนใจระบบ ERP ที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจคุณ

A: ERP คือระบบจัดการกระบวนการทางธุรกิจและฐานข้อมูลองค์กร ที่รวบรวมฟังก์ชั่นการทำงานของทุกหน่วยงานเข้าไว้ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว โดยคุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ ERP ได้ที่นี่

A: ระบบ Terebinth Cloud ERP ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นให้มีความยืดหยุ่นสูงสามารถประยุกต์ได้กับองค์กรทุกประเภท ทุกขนาด ในราคาที่เป็นมิตรกับธุรกิจไทย ก้าวข้ามความเชื่อเดิมๆ ที่ว่าระบบ ERP ต้องมีราคาสูง หรือต้องเป็นองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้นถึงใช้ระบบ ERP ได้

A: ได้เนื่องจากระบบ Terebinth Cloud ERP สามารถให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้ตั้งแต่ส่วนเล็กๆ ในองค์กร และพร้อมขยายตัวตามธุรกิจคุณในอนาคต