Terebinth Cloud ERP

ERP กับ โปรแกรมบัญชี ต่างกันอย่างไร

ERP กับ โปรแกรมบัญชี | ตลาด ERP หรือโปรแกรมบัญชีในประเทศไทย ผู้ให้บริการต่างนิยามระบบของตนเองแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร โปรแกรมบัญชีบริหาร โปรแกรมบัญชี ERP หรือ ระบบบัญชี ERP เป็นต้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ระบบ ERP กับ โปรแกรมบัญชี มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ซึ่งสามารถอธิบายได้ง่ายๆ คือ ระบบบัญชีหรือโปรแกรมบัญชีที่ทุกคนเข้าใจกันนั้น “เป็นส่วนหนึ่ง” ของระบบ ERP เช่นเดียวกับ CRM หรือ MRP นั่นเอง ดังนั้นเรามาเริ่มจากคำนิยามกันก่อน

คำนิยามของระบบ ERP และ ระบบบัญชี

ERP กับ โปรแกรมบัญชี

ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning)

ระบบ ERP เป็นเครื่องมือหรือแพลตฟอร์มที่ช่วยในการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจและฐานข้อมูลขององค์กรแบบภาพรวม โดยวัตถุประสงค์สูงสุดคือ การรวบรวมฟังก์ชั่นการทำงานของทุกหน่วยงานในองค์กรเข้ามาอยู่ในระบบเดียว เพื่อให้เกิดการทำงานและใช้ฐานข้อมูลร่วมกันอย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด ซึงทั้งนี้รวมไปถึงฝ่ายงานบัญชีด้วย (Module บัญชี) สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาระบบ ERP คลิ๊ก

ERP กับ โปรแกรมบัญชี

โปรแกรมบัญชี (Accounting Software)

จะเป็นรูปแบบโปรแกรมสำเร็จรูปหรือเครื่องมือเฉพาะทางด้านบัญชีโดยเฉพาะโดยจะไม่ได้ครอบคลุมไปถึงงานส่วนอื่นๆขององค์กร ซึ่งประกอบไปด้วย การลงบันทึกบัญชีแบบอัตโนมัติ จัดทำผังบัญชี จัดทำงบบัญชีต่างๆ ระบบสินทรัพย์ถาวร การออกงบบัญชี การรายงานภาษี ฯลฯ ซึ่งจะเป็นในรูปแบบโปรแกรมสำเร็จรูปเฉพาะทาง (Specific Standalone) โดยในแต่ละโปรแกรมบัญชีก็จะมี Features ที่แตกต่างกันออกไป อย่างที่เรารู้จักกันดีก็อย่างเช่น โปรแกรม Express Accounting เป็นต้น 

ความแตกต่างของ ERP และ โปรแกรมบัญชี

ความแตกต่างที่สำคัญคือ ความยืดหยุ่นในการใช้งาน และ Scope หรือขนาดของโปรแกรม โดยระบบ ERP นั้นจะเน้นไปที่ภาพรวมของการบริหารงานองค์กร โดยที่ระบบ ERP นั้นจะมีหน่วยการทำงานหรือที่เราเรียกกันว่า Modules ครอบคลุมทุกส่วนขององค์กร ซึ่งแน่นอนว่ามีในส่วนของงานบัญชีด้วย เพียงแต่ว่าคุณสมบัติหรือฟังก์ชั่นการทำงานที่อาจจะไม่ได้อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่เหมือนโปรแกรมบัญชี (โปรแกรมสำเร็จรูป) นั่นเอง

ซึ่งต่างกับโปรแกรมบัญชีที่มุ่งเน้นงานด้านบัญชีโดยเฉพาะ ฉะนั้นแล้ว Features รวมไปถึง UX / UI Interface การใช้งานจะค่อนข้างเอื้อในการทำงานต่อนักบัญชีมากกว่า แต่ขาดไปซึ่งความยืดหยุ่นในการใช้งาน และแน่นอนว่าเรื่องความยืดหยุ่นในการใช้งานนั้นระบบ ERP จะครอบคลุมการทำงานขององค์กรได้ดีกว่าโปรแกรมบัญชี

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรแกรม ERP และโปรแกรมบัญชีนั้นๆ ด้วยว่าประกอบไปด้วย Modules การทำงานในส่วนใดบ้าง และรวมไปถึงคุณสมบัติหรือความสามารถในการปรับแต่งโครงสร้างการทำงานของระบบให้เข้ากับการดำเนินธุรกิจ หรือที่เราเรียกกันว่าการ Implement ด้วย

แล้วควรเลือกอะไรดี ??

ERP กับ โปรแกรมบัญชี

พออ่านมาถึงจุดนี้ คุณผุ้อ่านคงเกิดความสงสัยว่า เอ้ะ!? แล้วอย่างนี้ควรเลือกอะไรดี? แน่นอนว่าแต่ละองค์กรมีรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกันออก ซึ่งทำให้ปัญหาที่เกิดและแนวทางการแก้ปัญหานั้นมีความแตกต่างกันไปด้วย จึงทำให้ไม่มีคำตอบตายตัวว่าเลือก Platform แบบไหนดีกว่ากัน

ดังนั้นเราควรโฟกัสไปที่จุดที่ต้องการแก้ไขหรือ “Pain Point” ที่สำคัญที่สุดของเราก่อน เช่น ถ้าปัญหาหลักของคุณคือไม่สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ กระบวนการทำงานขององค์กรไม่เป็นระบบ การสรุปรวบรวมข้อมูลทำได้ยาก คุณก็ควรเลือกระบบ ERP แต่กลับกันถ้าปัญหาหลักคือ พนักงานเสียเวลาในการลงบัญชีหรือการปิดงบางบัญชีจำนวนมาก โปรแกรมบัญชีก็อาจจะตอบโจทย์ในจุดนี้ได้ดีกว่า

Trend ของการใช้งานโปรแกรมบัญชี และ ERP

โปรแกรมบัญชี

โดยที่ระบบ ERP นั้นมีแนวโน้มที่จะมาทำหน้าแทนที่โปรแกรมบัญชีแบบเดิมๆ ที่เราคุ้นเคยกันอยู่ มากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องด้วยเมื่อองค์กรเติบโตขึ้น คุณอาจต้องการระบบที่ครอบคลุมงานในส่วนอื่นด้วยไม่ใช่เพียงแค่งานบัญชีหรือ Stock สินค้าเพียงอย่างเดียว เช่น งานในส่วนการผลิต ซึ่งอาจจะเป็นจุดที่โปรแกรมบัญชีแบบเดิมนั้นไม่สามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจคุณได้อีกต่อไป ผู้ประกอบการจึงเริ่มมองหาตัวเลือกอื่นที่ครอบคลุมการทำงานทั้งองค์กรจบในระบบเดียว (All-in-One) บวกกับสมัยนี้ Big Data กำลังมาแรงอย่างมาก การมีข้อมูลในองค์กรมากๆและอยู่ในเครื่องมือที่มีความสามารถในการจัดการอย่างระบบ ERP ทำให้มีประโยชน์อย่างมากต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร ที่จะสามารถขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้า

ระบบ ERP สมัยใหม่ทดแทนโปรแกรมบัญชี

แต่อย่างที่ทุกคนรู้กันว่า ระบบ ERP สมัยใหม่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับแต่งโครงสร้างการทำงานที่มีให้สามารถใช้ “ทดแทน” โปรแกรมบัญชี แบบได้เดิมได้ดีพอสมควรโดยที่ยังไม่ทิ้งความยืดหยุ่นในการใช้งานในงานส่วนอื่นไป ซึ่ง ระบบ ERP นั้นเปรียบเสมือนพนักงานในองค์กรหรือเลขาของผู้บริหารในองค์กรที่รอบรู้ไปทุกเรื่อง เป็นจุดศูนย์กลางของข้อมูลในธุรกิจคุณนั่นเอง (Work Station)

เป็นกันอย่างไรบ้างครับ Terebinth หวังว่า Blog นี้จะช่วยให้คุณผู้อ่านทราบความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง ระบบ ERP และ โปรแกรมบัญชี มากขึ้นนะครับ แล้วพบกันใน blog ต่อไปครับ 🙂 โดยที่คุณสามารถศึกษาเกี่ยว Module บัญชีของ Terebinth ได้ที่นี่ หรือเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรม ERP

ERP สำหรับธุรกิจค้าปลีก

Terebinth Cloud ERP ระบบบริหารงานองค์กรแบบครบวงจรบนระบบคลาวด์ ครบทุกกระบวนการทางธุรกิจ สะดวกสบายเข้าใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมคุณสมบัติการปรับแต่ง Modules และ Features ได้อย่างอิสระตามโครงสร้างองค์กร หากคุณต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ Cloud ERP ที่เหมาะสมกับธุรกิจคุณโปรดติดต่อเรา ซึ่งเรามีทั้ง ERP สำเร็จรูปที่พร้อมเริ่มต้นใช้งานไดทันที และปรับเปลี่ยนตามความต้องการทางธุรกิจคุณได้ทุกรูปแบบ

A: ERP คือระบบจัดการกระบวนการทางธุรกิจและฐานข้อมูลองค์กร ที่รวบรวมฟังก์ชั่นการทำงานของทุกหน่วยงานเข้าไว้ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว โดยคุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ ERP ได้ที่นี่

A: ระบบ Terebinth Cloud ERP ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นให้มีความยืดหยุ่นสูงสามารถประยุกต์ได้กับองค์กรทุกประเภท ทุกขนาด ในราคาที่เป็นมิตรกับธุรกิจไทย ก้าวข้ามความเชื่อเดิมๆ ที่ว่าระบบ ERP ต้องมีราคาสูง หรือต้องเป็นองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้นถึงใช้ระบบ ERP ได้

A: นอกเหนือจากความสามารถในงานบัญชีทั่วไปแล้ว (ดูรายละเอียด Module บัญชีและการเงินได้ที่นี่) ข้อมูลทั้งหมดในระบบจะเชื่อมโยงเข้าหากันทั้งหมดในส่วนงานที่จำเป็น ทำให้การทำงานระหว่างแผนกเกิดความราบรื่นมากยิ่งขึ้น ทำให้ระบบ Terebinth Cloud ERP นั้นเป็นได้มากกว่าระบบหรือโปรแกรมบัญชีทั่วไป