ERP คืออะไร ? รู้จักระบบ ERP กันให้มากขึ้น

ERP คืออะไร

ระบบ ERP คืออะไร ?

ทำความรู้จักนิยามของ ระบบ ERP

ERP คืออะไร ? | ระบบ ERP หรือ ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning คือเครื่องมือหรือระบบที่ช่วยวางแผนและจัดการฐานข้อมูลองค์กร เพื่อให้มีการบริหารและใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในองค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มกำไรขององค์กร โดยที่ ระบบ ERP นั้นสามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลายหลากหลายธุรกิจ มีความยืดหยุ่นสูงสามารถปรับแต่งให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจแต่ละประเภทได้ดี

ข้อมูลทั้งหมดถูกรวมเข้าเป็นหนึ่ง

ระบบอีอาร์พี มีความสามารถในการบูรณาการ (Integration) การทำงานของแต่ละหน่วยงานเข้าเอาไว้ภายในระบบเดียว ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ การผลิต Manufacturing ระบบสินค้าคงคลัง (Inventory) การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า CRM งานขาย (Sales) งานซื้อ (Purchasing) งานบัญชีและการเงิน Accounting and Finance หรืองานบริหารทรัพยากรมนุษย์ HRM เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนี้เราเรียกกันว่า โมดูล (Modules)

ระบบ ERP
Function การทำงานพื้นฐานบนระบบ ERP

ความหมายของ Modules ใน ERP

Modules ในระบบ ERP คืออะไร ? คือส่วนประกอบของระบบ ERP หรือหน่วยของฟังก์ชั่นการทำงานในระบบ ERP ซึ่งโดยปกติแล้วระบบ ERP ส่วนมาก ผู้ให้บริการจะแบ่งโมดูลออกตามรูปแบบของการทำงานรายแผนกหรือหน่วยงานขององค์กรลูกค้า เช่น ฝ่ายขาย ก็จะมีโมดูล Sales เพื่อใช้สำหรับการเก็บข้อมูลงานขาย ดำเนินกิจกรรมทางการขายหรือ การสร้างใบเสนอราคาผ่านระบบ เป็นต้น

ERP คืออะไร
Module ในระบบ ERP

สำหรับรายละเอียด Module ของระบบ Terebinth Cloud ERP สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่

ประโยชน์ของ ระบบ ERP ต่อองค์กร

จากคุณสมบัติข้างข้นต้น ระบบ ERP จึงเป็นศูนย์กลางของการทำงานและฐานข้อมูล ซึ่งเปรียบเสมือน Work Station ขององค์กร ระบบ ERP จึงเป็นตัวช่วยที่ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรและการทำงานร่วมกันภายในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น ป้องกันและลดการทำงานซ้ำระหว่างหน่วยงานด้วยกระบวนการที่เป็นอัตโนมัติมากขึ้น (Streamline Workflow) มีความปลอดภัยของข้อมูลสูงขึ้น รวมไปถึง มีการอัปเดตข้อมูลแบบ Real-time พร้อมเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ (Analytic Tools) ที่หลากหลายมุมมอง ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นภาพรวมขององค์กรได้ชัดเจนและตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

ช่วยลดต้นทุน เพิ่มความสามารถในการทำกำไรให้กับองค์กรในระยะยาว โดยที่คุณสามารถศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ของระบบ ERP ได้ที่นี่

การประยุกต์ ระบบ ERP เข้ากับธุรกิจ

ERP คืออะไร

จากความสามารถของ ระบบ ERP ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นทำให้ ในปัจจุบันมีการนำ ระบบ ERP มาประยุกต์ใช้ในองค์กรธุรกิจกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น โรงงานอุตสาหกรรมได้มีการนำ ระบบ ERP เข้าไปช่วยในเรื่องของ

 • การควบคุมปริมาณการนำเข้าวัตถุดิบ และสินค้า ได้อย่างเหมาะสม
 • การจัดการกระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอน (Process Control)
 • การคำนวนและควบคุมต้นทุนการผลิตแต่ละรอบ (Cost Control)
 • จัดสูตรและคำนวนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต (B.O.M.) แต่ละรอบการผลิต
 • บันทึกข้อมูลการสั่งผลิต (Manufacturing Feedback)
 • คำนวนต้นทุนการผลิตในแต่ละ Lot รวมไปถึงการควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง เป็นต้น

ซึ่งท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ERP สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมได้ที่นี่ นอกจากนี้ระบบ ERP ยังสามารถประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจหลากหลายประเภท เช่น นำเข้า-ส่งออก ธุรกิจบริการ อสังหาริมทรัพย์ หรือ ธุรกิจซื้อมาขายไป เป็นต้น

“ระบบ ERP คือ Solution ที่จะเข้าไปแก้ไขทุกปัญหาในการดำเนินธุรกิจ และพร้อมพลักดันให้ธุรกิจของคุณไปยังอนาคตตาม Business Model ที่วางเอาไว้!”

การเลือกระบบ ERP สำหรับธุรกิจ

รูปแบบการให้บริการระบบ ERP
รูปแบบการให้บริการ

การเลือกระบบ ERP ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจคุณซึ่งทั้งนี้ ระบบ ERP ที่คุณเลือกพิจารณาต้องมีความยืดหยุ่นสูงและได้รับการ Implement อย่างเหมาะสมให้เข้ากับรูปแบบการดำเนินธุรกิจคุณด้วย “ระบบ ERP ที่ดีจะสามารถปรับตัวเข้ากับรูปแบบการทำงานขององค์กรได้ดี โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องปรับตัวมากในการเริ่มใช้ระบบมากนัก” โดยจะส่งผลให้การประยุกต์ใช้ระบบ ERP ประสบความสำเร็จด้วยดี 

หากคุณมีความต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางระบบ ERP ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ สามารถติดต่อเราได้ที่นี่ เรายินดีในคำปรึกษาในเบื้องต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

รูปแบบการให้บริการ ระบบ ERP ในปัจจุบัน

ด้วยความสามารถของระบบ ERP ปัจจุบันมีผู้ให้บริการและรับติดตั้ง ระบบ ERP มากมายทั่วโลก โดยรูปแบบการให้บริการ ค่าบริการ ความสามารถของระบบ และเงื่อนไขในการใช้บริการจะมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละผู้ให้บริการ 

แต่โดยหลักๆ แล้ว ระบบ ERP นั้นสามารถจำแนกตามรูปแบบของการให้บริการ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ นั่นก็คือแบบ On-Premise ERP และ Cloud ERP ซึ่งทั้งสองมีรูปแบบหรือเงื่อนไขการให้บริการ ต้นทุน และการเข้าถึงระบบที่แตกต่างกันออกไปครับ ซึ่งนิยามเบื้องต้นสั้นๆได้ดังนี้ครับ

 • On-Premise ERP คือ ระบบที่ถูกติดตั้งบน Hardware หรือ Server ของลูกค้า สามารถเข้าถึงระบบได้เฉพาะกรณีที่อยู่ใน Internal Network / LAN ขององค์กรเท่านั้น
 • Cloud ERP คือ ระบบที่ถูกติดตั้งอยู่บน Server (Cloud) ของผู้ให้บริการ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบได้ทุกที่ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ ที่สามารถเข้าถึง Internet ได้

ระบบ ERP กึ่งสำเร็จรูป และ ระบบ ERP สำเร็จรูป

ประเภทของระบบ ERP

 

นอกเหนือจากรูปแบบการให้บริการระบบ ERP ข้างต้นแล้ว ระบบ ERP ยังสามารถแบ่งออกมาได้อีกซึ่งก็คือ 

 • ERP แบบสำเร็จรูป พร้อมใช้งานทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการ Implement แต่แลกมาด้วยการที่องค์กรต้องปรับตัวในการใช้งานที่มากกว่า
 • ERP แบบกึ่งสำเร็จรูป มีความยืดหยุ่นสูงมากกว่า เพราะสามารถปรับเปลี่ยนการทำงานได้ค่อนข้างอิสระให้ตรงตามรูปแบบการทำงานขององค์กรได้ดี แต่ก็ต้องแลกมาด้วยระยะเวลาและต้นทุนการ Implement ระบบในช่วงแรก

Terebinth หวังว่าบทความนี้จะทำให้คุณผู้อ่านรู้จักว่าระบบ ERP คืออะไร กันมากขึ้นนะครับ และสำหรับบทความต่อไปเราจะมาเจาะลึกในส่วนของรูปแบบการให้บริการระบบ ERP แต่ละประเภทว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง แล้วพบกันในบทความต่อไป…

ระบบ ERP แบบครบวงจรในราคา SME !

Terebinth Cloud ERP ระบบบริหารงานองค์กรแบบครบวงจรบนระบบคลาวด์ ครบทุกกระบวนการทางธุรกิจ สะดวกสบายเข้าใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมคุณสมบัติในการปรับแต่งรูปแบบการทำงานของ Modules ได้อย่างอิสระตามโครงสร้างองค์กรคุณ! หากคุณต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ Cloud ERP หรือการวางระบบ ERP ที่เหมาะสมกับธุรกิจคุณโปรดติดต่อเรา

สนใจระบบ ERP ที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจคุณ?

A: ERP คือระบบจัดการกระบวนการทางธุรกิจและฐานข้อมูลองค์กร ที่รวบรวมฟังก์ชั่นการทำงานของทุกหน่วยงานเข้าไว้ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว โดยคุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ ERP ได้ที่นี่

A: ระบบ Terebinth Cloud ERP ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นให้มีความยืดหยุ่นสูงสามารถประยุกต์ได้กับองค์กรทุกประเภท ทุกขนาด ในราคาที่เป็นมิตรกับธุรกิจไทย ก้าวข้ามความเชื่อเดิมๆ ที่ว่าระบบ ERP ต้องมีราคาสูง หรือต้องเป็นองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้นถึงใช้ระบบ ERP ได้

A: ระบบไม่จำกัดจำนวน User ที่ใช้งานระบบ โดยที่ค่าบริการถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

 • Implement คือค่าบริการปรับแต่งระบบ ERP ให้มีความเหมาะสมกับองค์กรลูกค้ามากที่สุด โดยที่ระยะเวลาและค่าบริการขึ้นอยู่กับปริมาณ Requirement ของลูกค้า เมื่อสิ้นสุดกระบวนการ Implement แล้วลูกค้าจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
 • Subscription (Member) คือค่าบริการเข้าใช้งานระบบ Terebinth Cloud ERP การใช้ขึ้นอยู่กับ Package หรือ Resource ที่ลูกค้าใช้ไปครับ

A: ระบบ ERP เหมาะกับองค์กรทุกขนาด ทุกประเภทธุรกิจ ซึ่งการใช้งานระบบ ERP ในแต่องค์กรจะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป แต่ล้วนแล้วมีวัตถุประสงค์หลักคือ พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ลดต้นทุน เพิ่มกำไร