ERP คืออะไร ? รู้จักระบบ ERP กันให้มากขึ้น

ERP คืออะไร

ระบบ ERP คืออะไร ?

ทำความรู้จักนิยามของ ระบบ ERP

ERP คืออะไร ? | ระบบ ERP หรือ ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning คือเครื่องมือหรือระบบที่ช่วยวางแผนและจัดการฐานข้อมูลองค์กร เพื่อให้มีการบริหารและใช้ทรัพยากรภายในองค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยที่ ระบบ ERP นั้นสามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลายหลากธุรกิจ มีความยืดหยุ่นสูงสามารถปรับแต่งให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจแต่ละประเภทได้ดี มีความสามารถในการบูรณาการ (Integration) การทำงานของแต่ละหน่วยงานเข้าเอาไว้ภายในระบบเดียว ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ การผลิต (Manufacturing) ระบบสินค้าคงคลัง (Inventory) การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) งานขาย (Sales) งานซื้อ (Purchasing) งานบัญชีและการเงิน (Accounting and Finance) หรืองานบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนี้เราเรียกกันว่าโมดูล (Modules)

ความหมายของ Modules ใน ERP

Modules ในระบบ ERP คืออะไร ? คือส่วนประกอบของระบบ ERP หรือหน่วยของฟังก์ชั่นการทำงานในระบบ ERP ซึ่งโดยปกติแล้วระบบ ERP โดยส่วนมาก ผู้ให้บริการจะแบ่งโมดูลออกเป็นตามรายแผนกหรือหน่วยงานขององค์กรลูกค้า เช่น ฝ่ายขาย ก็จะมีโมดูล Sales เป็นต้น

 

ERP คืออะไร

ประโยชน์ของ ระบบ ERP ต่อองค์กร

จากคุณสมบัติข้างข้นต้น ระบบ ERP จึงเป็นศูนย์กลางของการทำงานและฐานข้อมูล ซึ่งเปรียบเสมือน Work Station ขององค์กร ระบบ ERP จึงเป็นตัวช่วยที่ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรและการทำงานร่วมกันภายในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น ป้องกันการทำงานซ้ำระหว่างหน่วยงาน ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนด้วยกระบวนการที่เป็นอัตโนมัติมากขึ้น (Streamline Workflow) มีมาตรฐานในความปลอดภัยของข้อมูล รวมไปถึง การอัปเดตข้อมูลแบบ Real-time พร้อมเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ (Analytic Tools) ที่หลากหลายมุมมอง ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นภาพรวมขององค์กรได้ชัดเจนและตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมากขึ้นด้วย โดยที่คุณสามารถศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ของระบบ ERP ได้ที่นี่ERP คืออะไร

การประยุกต์ ระบบ ERP เข้ากับธุรกิจ 

จากความสามารถของ ระบบ ERP ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทำให้ในปัจจุบันมีการนำ ระบบ ERP มาประยุกต์ใช้ในองค์กรธุรกิจกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย  ตัวอย่างเช่น โรงงานอุตสาหกรรมได้มีการนำ ระบบ ERP เข้าไปช่วยในเรื่องของการควบคุมปริมาณการนำเข้าวัตถุดิบ การจัดการกระบวนการผลิต การคำนวนและควบคุมต้นทุนการผลิตแต่ละรอบ จัดสูตรการผลิต (B.O.M.) บันทึกข้อมูลการผลิต คำนวนต้นทุนการผลิตในแต่ละ Lot รวมไปถึงการควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง เป็นต้น ซึ่งท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ERP สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมได้ที่นี่ นอกจากนี้ระบบ ERP ยังสามารถประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจหลากหลายประเภท เช่น ธุรกิจบริการ อสังหาริมทรัพย์ หรือ ธุรกิจซื้อมาขายไป เป็นต้น

การเลือกระบบ ERP สำหรับธุรกิจ

การเลือกระบบ ERP ที่เหมาะสม ซึ่งทั้งนี้ ระบบ ERP ที่คุณเลือกพิจารณาต้องมีความยืดหยุ่นสูงและได้รับการ Implement อย่างเหมาะสมให้เข้ากับรูปแบบการดำเนินธุรกิจคุณด้วย “ระบบ ERP ที่ดีจะสามารถปรับตัวเข้ากับรูปแบบการทำงานเดิมได้ดี โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องปรับตัวมากในการใช้ระบบ” โดยจะส่งผลให้การประยุกต์ใช้ระบบ ERP ประสบความสำเร็จด้วยดี หากคุณมีความต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางระบบ ERP ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ สามารถติดต่อเราได้ที่นี่ เรายินดีในคำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายERP คืออะไร

รูปแบบการให้บริการ ระบบ ERP ในปัจจุบัน

ด้วยความสามารถของระบบ ERP ปัจจุบันมีผู้ให้บริการและรับติดตั้ง ระบบ ERP มากมายทั่วโลก โดยรูปแบบการให้บริการ ค่าบริการ ความสามารถของระบบ และเงื่อนไขในการใช้บริการจะมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละผู้ให้บริการ หรือ Partners แต่โดยหลักๆ แล้ว ระบบ ERP นั้นสามารถจำแนกตามรูปแบบของการให้บริการ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ นั่นก็คือแบบ On-Premise ERP และ Cloud ERP ซึ่งทั้งสองมีรูปแบบหรือเงื่อนไขการให้บริการ ต้นทุน และการเข้าถึงระบบที่แตกต่างกันออกไปครับ

Terebinth หวังว่าบทความนี้จะทำให้คุณผู้อ่านรู้จักว่าระบบ ERP คืออะไร กันมากขึ้นนะครับ ถ้าคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ ERP โปรดติดต่อเรา และสำหรับบทความต่อไปเราจะมาเจาะลึกในส่วนของรูปแบบการให้บริการระบบ ERP แต่ละประเภทว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ แล้วพบกันในบทความต่อไป…


Terebinth Cloud ERP ระบบบริหารงานองค์กรแบบครบวงจรบนระบบคลาวด์ ครบทุกกระบวนการทางธุรกิจ สะดวกสบายเข้าใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมคุณสมบัติในการปรับแต่งรูปแบบการทำงานของ Modules ได้อย่างอิสระตามโครงสร้างองค์กรคุณ หากคุณต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ Cloud ERP หรือการวางระบบ ERP ที่เหมาะสมกับธุรกิจคุณ

โปรดติดต่อเรา