ERP สำหรับโรงงาน อุตสาหกรรมการผลิต

ERP สำหรับโรงงาน

ERP สำหรับโรงงาน อุตสาหกรรมการผลิต

สวัสดีครับวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องระบบ ERP สำหรับโรงงาน หรืออุตสาหกรรมการผลิต ว่าระบบ ERP นั้นเข้าไปช่วยอะไรบ้างในโรงงานการผลิตของคุณบ้าง โดยที่เราจะมาเริ่มต้นจากการศึกษาปัญหาที่พบจากการดำเนินธุรกิจในแบบดั้งเดิมหรือแบบ Manual ทั้งหมดกันก่อนครับ ซึ่งสำหรับกรณีโรงงานอุตสาหกรรมนั้นเราสามารถแตกเป็นประเด็นหลักๆ ได้ดังนี้…

ปัญหาที่มักพบในโรงงานหรือองค์กรของคุณ

ERP โรงงานการผลิต

แนวทางการแก้ไขของผู้บริหาร

แน่นอนว่าเมื่อเกิดปัญหาดังกล่าวผู้บริหารหลายๆ ท่านก็คงเริ่มมองหาระบบที่ช่วยจัดการกระบวนการผลิตหรือ MRP (Material Resource Planning) มาช่วยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่ทั้งนี้การพิจารณาเลือกระบบ MRP มาใช้ในองค์กรเพียงอย่างเดียวนั้นมีข้อควรระวังไม่ว่าจะเป็น:

  • ข้อจำกัดในการเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับแผนกหรือหน่วยงานอื่น และการส่งผ่านข้อมูลไปยังระบบที่เกี่ยวข้อง
  • ตัวระบบมีความซับซ้อน ใช้งานยากอาจทำให้พนักงานไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรหรือ
  • ไม่สามารถปรับแต่งให้เข้ากับรูปแบบสินค้าหรือกระบวนการทำงาน (Workflow) ขององค์กรได้
  • การขยายตัวในอนาคตทำได้ยากกว่าระบบ ERP เป็นต้น

ทำให้ต้องมีการปรับตัวค่อนข้างมาก ซึ่งอาจส่งผลให้การนำระบบมาประยุกต์ใช้ไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ “ดังนั้นคุณควรพิจารณาระบบ ERP สำหรับโรงงานที่มีความสามารถในการปรับแต่งโครงสร้างให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมด”

Terebinth Cloud ERP สำหรับโรงงาน อุตสาหกรรมการผลิต

Terebinth Cloud ERP คือระบบจัดการกระบวนทางธุรกิจและฐานข้อมูลต่างๆ ภายในองค์กรแบบองค์รวม ที่สามารถรวบรวมฟังก์ชันการทำงานทุกส่วนของทุกแผนก หรือหน่วยงานขององค์กรเข้าไว้ด้วยกันภายในระบบเดียว ไม่ใช่เพียงแต่ฟังก์ชั่นของการผลิตเท่านั้น Terebinth Cloud ERP ช่วยให้การเชื่อมโยงของข้อมูลและการทำงานร่วมกันภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยที่ Terebinth Cloud ERP พัฒนาขึ้นด้วยทีมผู้พัฒนาคนไทยทั้งหมดโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับโลกด้วยราคาที่เป็นมิตรกับธุรกิจไทย เพื่อธุรกิจไทยทุกประเภท

Manufacturing Flow บนระบบ ERP

ERP สำหรับโรงงาน

ซึงระบบ Terebinth Cloud ERP สามารถเข้าไปช่วยในการควบคุมและวางแผนการผลิตของคุณแบบครบวงจร เปลี่ยนเรื่องยากๆของคุณให้ง่ายขึ้น และช่วยให้การดำเนินงานการผลิตมีประสิทธิภาพมากที่สุด Terebinth Cloud ERP จึงเป็น ERP สำหรับโรงงานการผลิต พร้อมปรับโครงสร้างการทำงานให้มีความเหมาะกับรูปแบบการทำงานขององค์กรได้ทุกประเภท

ERP สำหรับโรงงาน

เรามาดูกันว่าระบบ ERP ช่วยอะไรโรงงานการผลิตบ้าง…

วางแผนการผลิต Production Plan

สามารถวางแผนและจัดลำดับความสำคัญในการผลิตได้อย่างเหมาะสม ทราบว่าได้ปัจจุบันควรเริ่มผลิตสินค้าตัวไหนเพื่อให้ทันต่อ Order ที่เข้ามา ใช้เครื่องจักรแต่ละตัวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วหรือยัง สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างเนื่อง ลดปัญหาการส่งมอบสินค้าไม่ทันหรือผลิตสินค้าออกมาเยอะเกินความต้องการ

จัดสูตรการผลิต B.O.M. (Bill of Material)

ระบบช่วยคำนวนสูตรการผลิตได้อย่างแม่นยำว่าต้องใช้วัตถุดิบตัวไหนและจำนวนเท่าไหร่สำหรับสินค้าในแต่ละรอบการผลิต สามารถตรวจสอบปริมาณวัตถุดิบคงเหลือได้แบบ Real-Time ว่ามีปริมาณเพียงพอสำหรับการผลิตหรือไม่ ป้องกันการความผิดพลาดจากการคำนวนสูตรการผลิต พร้อมทั้งสามารถสร้างสูตรการผลิตได้ไม่จำกัดชั้น (Multi-Level B.O.M.)

คำนวนและควบคุมต้นทุน Cost Control

สามารถติดตามและควบคุมต้นทุนการผลิต ค่าแรงงาน ค่าไฟ การสูญเสีย รวมถึงค่าเสื่อมต่างๆ ได้ตลอดสายการผลิต ช่วยให้ผู้บริหารทราบถึงกำไรขาดทุนหรือจุดคุ้มทุนสำหรับรอบการผลิตแต่ละครั้งได้ทันที และสามารถจัดทำรายงานต้นทุนการผลิตได้อย่างง่ายและรวดเร็ว ป้องกันต้นทุนรั่วไหลด้วยกระบวนการทำงานที่มีความรัดกุมมากขึ้น สามารถคำนวนต้นทุนการผลิตได้ละเอียดถึงต่อหน่วย

ควบคุมคลังสินค้า Inventory Control

รองรับการแยกประเภทของ Inventory แต่ละประเภทไมว่าจะเป็น Raw Material (RM) Work in Process (WIP) หรือ Finish Good (FG) รองรับระบบคลังสินค้าได้หลายสาขาโดยไม่จำกัดสาขา ระบบสามารถแจ้งเตือนให้ทราบเมื่อมีวัตถุดิบหรือสินค้าตัวใดในคลังเหลือน้อยกว่าที่ควรจะเป็นช่วยให้พนักงานสามารถสั่งซื้อวัตถุดิบได้ถูกต้องหรือจัดตารางการผลิตได้อย่างเหมาะสม สามารถแก้ไขปัญหาต้นทุนจมจากการสั่งซื้อวัตถุดิบผิดประเภทหรือในปริมาณที่มากเกินความจำเป็น

ความสำคัญของระบบ ERP

ซึ่งที่สำคัญไปกว่านั้นคือ ระบบ ERP ช่วยให้การทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานในองค์กรมีความไหลลื่น (Streamline process) มากยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของการใช้ข้อมูลร่วมกันในองค์กรและกระบวนการทำงานทั้งหมด ลดปัญหาคอขวดในการทำงานลง เพิ่มความสามารถในการทำกำไร

แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างการทำงานและวิธีออกแบบวางระบบ ERP Implement ให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจคุณด้วย ซึ่งทาง Terebinth เรามีที่ปรึกษาธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญในด้านงานต่างๆแบบครบวงจร ต้องการศึกษาเกี่ยวกับระบบ ERP คลิ้ก

นอกจากนี้ระบบ Terebinth Cloud ERP ถูกออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นสูงสามารถปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการของธุรกิจคุณได้ไม่ว่าคุณจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือใหญ่ และสามารถประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจทุกประเภทไม่ใช่เพียงแต่งาน Manufacturing แต่ยังครอบคลุมไปถึงงานทุกส่วนขององค์กรไม่ว่าจะเป็น CRM, Accounting, Finance, HRM, Inventory, Project Management หรือ Features สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ธุรกิจพึงจะมีสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันภายใน Platform เดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดครับ 

สนใจระบบ ERP ที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจคุณ

A: ERP คือระบบจัดการกระบวนการทางธุรกิจและฐานข้อมูลองค์กร ที่รวบรวมฟังก์ชั่นการทำงานของทุกหน่วยงานเข้าไว้ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว โดยคุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ ERP ได้ที่นี่

A: ระบบ Terebinth Cloud ERP ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นให้มีความยืดหยุ่นสูงสามารถประยุกต์ได้กับองค์กรทุกประเภท ทุกขนาด ในราคาที่เป็นมิตรกับธุรกิจไทย ก้าวข้ามความเชื่อเดิมๆ ที่ว่าระบบ ERP ต้องมีราคาสูง หรือต้องเป็นองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้นถึงใช้ระบบ ERP ได้

A: ระบบไม่จำกัดจำนวน User ที่ใช้งานระบบ โดยที่ค่าบริการถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

  • Implement คือค่าบริการปรับแต่งระบบ ERP ให้มีความเหมาะสมกับองค์กรลูกค้ามากที่สุด โดยที่ระยะเวลาและค่าบริการขึ้นอยู่กับปริมาณ Requirement ของลูกค้า เมื่อสิ้นสุดกระบวนการ Implement แล้วลูกค้าจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
  • Subscription (Member) คือค่าบริการเข้าใช้งานระบบ Terebinth Cloud ERP การใช้ขึ้นอยู่กับ Package หรือ Resource ที่ลูกค้าใช้ไปครับ

A: ERP เป็นระบบจัดการกระบวนการทางธุรกิจและฐานข้อมูลองค์กรแบบองค์รวม ซึ่งรวมไปถึงฝ่ายงานผลิตด้วย ส่วน MRP นั้นเป็นระบบบริหารการผลิตและวัตถุดิบ ซึ่งมุ่งเน้นด้านการผลิตโดยเฉพาะ และมีความยืดหยุ่นในการใช้งานที่ต่ำกว่า ERP กล่าวง่ายๆคือ MRP เป็น หนึ่งส่วนในระบบ ERP นั้นเอง สามารถศึกษาความแตกต่างระหว่าง ERP และ MRP ได้ที่นี่