ERP สำหรับโรงงาน อุตสาหกรรมการผลิต

ERP สำหรับโรงงาน

ERP สำหรับโรงงาน อุตสาหกรรมการผลิต

สวัสดีครับวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องระบบ ERP สำหรับโรงงาน หรืออุตสาหกรรมการผลิต ว่าระบบ ERP นั้นเข้าไปช่วยอะไรบ้างในโรงงานการผลิตของคุณ โดยที่เราจะมาเริ่มต้นจากการศึกษาปัญหาที่พบจากการดำเนินธุรกิจในแบบดั้งเดิมหรือแบบ Manual ทั้งหมดกันก่อนครับ ซึ่งสามารถแตกเป็นประเด็นหลักๆ ได้ดังนี้

ปัญหาที่มักพบในโรงงานหรือองค์กรของคุณ

ERP โรงงานการผลิต

  1. ไม่ทราบว่าวันนี้ต้องผลิตอะไรก่อนหรือหลัง ไม่สามารถวางแผนจัดลำดับความสำคัญของงานได้

  2. ไม่ทราบว่า ณ ปัจจุบันจำนวนวัตถุดิบหรือสินค้ามีเพียงพอต่อการผลิตหรือการส่งมอบ Order ของลูกค้าหรือไม่

  3. ไม่ทราบว่าต้องใช้วัตถุดิบอะไร จำนวนเท่าไหร่ สำหรับ Order การผลิตแต่ละครั้ง

  4. ไม่ทราบต้นทุนการผลิตแต่ละครั้ง ควบคุมและติดตามต้นทุนไม่ได้ ยิ่งทำยิ่งขาดทุน

  5. ไม่สามารถรับรู้ถึงกำไรของแต่ละ Order ที่ผลิตส่งมอบให้ลูกค้า กำไรหรือขาดทุน
  6. เกิดต้นทุนจมกับการเก็บรักษาวัตถุดิบหรือสินค้าโดยไม่จำเป็น ผลิตสินค้าไม่ทัน หรือสั่งซื้อวัตถุดิบผิดประเภทที่ต้องใช้ในการผลิต 

  7. เครื่องจักรถูกใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วหรือยัง

แน่นอนว่าเมื่อเกิดปัญหาดังกล่าวผู้บริหารหลาย ๆ ท่านก็คงเริ่มมองหาระบบที่ช่วยจัดการกระบวนการผลิตหรือ MRP (Material Resource Planning) มาช่วยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่ทั้งนี้การพิจารณาเลือกระบบ MRP มาใช้ในองค์กรเพียงอย่างเดียวนั้นมีข้อควรระวังไม่ว่าจะเป็น ข้อจำกัดในการเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับแผนกอื่นหรือระบบที่เกี่ยวข้อง ตัวระบบมีความซับซ้อน ใช้งานยากอาจทำให้พนักงานไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร หรือ ไม่สามารถปรับแต่งให้เข้ากับรูปแบบสินค้าหรือกระบวนการทำงาน (Workflow) ขององค์กรได้ทำให้ต้องมีการปรับตัวค่อนข้างมาก ซึ่งอาจส่งผลให้การนำระบบมาใช้ไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนั้นคุณควรพิจารณาระบบ ERP สำหรับโรงงานที่มีความสามารถในการปรับแต่งและครอบคลุมทุกกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมด

Terebinth Cloud ERP สำหรับโรงงาน อุตสาหกรรมการผลิตERP สำหรับโรงงาน

Terebinth Cloud ERP คือระบบจัดการกระบวนทางธุรกิจและฐานข้อมูลต่างๆ ภายในองค์กรโดยรวม ที่สามารถรวบรวมฟังก์ชันการทำงานทุกส่วนของทุกแผนก หรือหน่วยงานขององค์กรเข้าไว้ด้วยกันภายในระบบเดียว ไม่ใช่เพียงแต่ฟังก์ชั่นของการผลิตเท่านั้น Terebinth Cloud ERP ช่วยให้การเชื่อมโยงของข้อมูลและการทำงานร่วมกันภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น Terebinth Cloud ERP พัฒนาขึ้นด้วยทีมผู้พัฒนาคนไทยทั้งหมดโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับโลกด้วยราคาที่เป็นมิตรกับธุรกิจไทย เพื่อธุรกิจไทยทุกประเภท

Manufacturing Flow

ERP สำหรับโรงงาน

ซึงระบบ Terebinth Cloud ERP สามารถเข้าไปช่วยในการควบคุมและวางแผนการผลิตของคุณแบบครบวงจร เปลี่ยนเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆ และช่วยให้การดำเนินงานการผลิตมีประสิทธิภาพมากที่สุด Terebinth Cloud ERP จึงเป็น ERP สำหรับโรงงานการผลิต พร้อมปรับโครงสร้างการทำงานให้เหมาะกับรูปแบบองค์กรได้ดีERP สำหรับโรงงาน

เรามาดูกันว่าระบบ ERP ช่วยอะไรโรงงานการผลิตบ้าง…

วางแผนการผลิต Production Plan

สามารถวางแผนและจัดลำดับความสำคัญในการผลิตได้อย่างเหมาะสม ทราบว่าปัจจุบันควรเริ่มผลิตสินค้าตัวไหน ใช้เครื่องจักรแต่ละตัวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างเนื่อง ลดปัญหาการส่งมอบสินค้าไม่ทันหรือผลิตสินค้าออกมาเยอะเกินความต้องการ

จัดสูตรการผลิต B.O.M. (Bill of Material)

ระบบช่วยคำนวนสูตรการผลิตได้อย่างแม่นยำว่าต้องใช้วัตถุดิบตัวไหนและจำนวนเท่าไหร่สำหรับสินค้าในแต่ละรอบการผลิต สามารถตรวจสอบปริมาณวัตถุดิบคงเหลือได้แบบ Real-Time ว่ามีปริมาณเพียงพอสำหรับการผลิตหรือไม่ ป้องกันการความผิดพลาดจากการคำนวนสูตรการผลิต พร้อมทั้งสามารถสร้างสูตรการผลิตได้ไม่จำกัดชั้น (Multi-Level B.O.M.)

คำนวนและควบคุมต้นทุน Cost Control

สามารถติดตามและควบคุมต้นทุนการผลิต ค่าแรงงาน ค่าไฟ การสูญเสีย รวมถึงค่าเสื่อมต่างๆ ได้ตลอดสายการผลิต ช่วยให้ผู้บริหารทราบถึงกำไรขาดทุนหรือจุดคุ้มทุนสำหรับรอบการผลิตแต่ละครั้งได้ทันที และสามารถจัดทำรายงานต้นทุนการผลิตได้อย่างง่ายและรวดเร็ว ป้องกันต้นทุนรั่วไหลด้วยกระบวนการทำงานที่มีความรัดกุมมากขึ้น สามารถคำนวนต้นทุนการผลิตได้ละเอียดถึงต่อหน่วย

ควบคุมคลังสินค้า Inventory Control

รองรับการแยกประเภทของ Inventory แต่ละประเภทไมว่าจะเป็น Raw Material (RM) Work in Process (WIP) หรือ Finish Good (FG) รองรับระบบคลังสินค้าได้หลายคลัง ระบบสามารถแจ้งเตือนให้ทราบเมื่อมีวัตถุดิบหรือสินค้าตัวใดในคลังเหลือน้อยกว่าที่ควรจะเป็นช่วยให้พนักงานสามารถสั่งซื้อวัตถุดิบได้ถูกต้องหรือจัดตารางการผลิตได้อย่างเหมาะสม สามารถแก้ไขปัญหาต้นทุนจมจากการสั่งซื้อวัตถุดิบผิดประเภทหรือในปริมาณที่มากเกินความจำเป็น

ที่สำคัญไปกว่านั้นคือ ระบบ ERP ช่วยให้การทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานในองค์กรมีความไหลลื่น (Streamline process) มากยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของการใช้ข้อมูลร่วมกันในองค์กรและกระบวนการทำงานทั้งหมด

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างการทำงานและวิธีออกแบบวางระบบ ERP ให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจคุณ


นอกจากนี้ระบบ Terebinth Cloud ERP ถูกออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นสูงสามารถปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการของธุรกิจคุณได้ไม่ว่าคุณจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือใหญ่ และสามารถประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจทุกประเภทไม่ใช่เพียงแต่งาน Manufacturing แต่ยังครอบคลุมไปถึงงานทุกส่วนขององค์กรไม่ว่าจะเป็น CRM, Accounting, Finance, HRM, Inventory, Project Management หรือ Features สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ธุรกิจพึงจะมีสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันภายใน Platform เดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดครับ 

ปรึกษาเราวันนี้