ERP ประกอบไปด้วย อะไรบ้าง ?

Posted on
ERP ประกอบไปด้วย

ERP ประกอบไปด้วย ? | การนิยามคำว่า ERP ของแต่ละผู้ให้บริการนั้นมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็น “ERP ระบบบัญชีสำเร็จรูป” ”ERP โปรแกรมควบคุมการผลิต” เป็นต้น

See Think Do Care กับกระบวนการตัดสินใจของลูกค้า

Posted on
See Think Do Care

เราสามารถแบ่งกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคออกได้เป็น 4 Stages หลักๆ ได้แก่ See Think Do Care กลยุทธ์ในการสื่อสารก็จะแตกต่างกัน

Customer Experience ความรู้สึกในอุดมคติของลูกค้า

Posted on
Customer Experience

ICE ย่อมาจาก Ideal Customer Experience ซึ่งก้คือการออกแบบความรู้สึกลูกค้าที่ดีต่อองค์กร ด้วย Standard Operation ที่เหมาะสม คำว่า Customer Experiences ในปัจจุบันมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมาก

MRP กับ ERP ต่างกันอย่างไร ?

Posted on
MRP กับ ERP

MRP กับ ERP ความแตกต่างที่สำคัญ | สำหรับผู้ที่ประกอบกิจการโรงงานเมื่อคุณต้องการมอง Platform ที่จะมาจัดการบริหารข้อมูลในองค์กรหรือโรงงานแล้วเป็นไปได้ว่า คุณกำลังสับสนหรือลังเลระหว่าง MRP และ ERP ใช่ไหมละครับ

เตรียมตัวก่อนใช้ระบบ ERP วางแผนก่อนใช้ระบบ ERP

Posted on
เตรียมตัวก่อนใช้ระบบ ERP

เตรียมตัวก่อนใช้ระบบ ERP | การประยุกต์ระบบ ERP สำหรับแต่ละธุรกิจถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญขององค์กร ซึ่งเราควรมีวิธีการเตรียมความพร้อมที่ดีก่อนที่จะประยุกต์ระบบ ERP เข้ามาใช้ในองค์กร เพื่อให้การประยุกต์ใช้ประสบความสำเร็จ

ศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับ ERP ศัพท์ที่พบบ่อยในระบบ ERP

Posted on
ศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับ ERP

สวัสดีครับวันนี้ Terebinth จะมาแชร์เกี่ยวกับ 5 ศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับ ERP เมื่อคุณเริ่มศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ ระบบ ERP หรือเริ่มที่พิจารณาเลือก ระบบ ERP มาประยุกต์ใช้สำหรับองค์กรแล้ว เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะพบศัพท์เหล่านี้อยู่บ่อยๆ

ERP สำหรับธุรกิจค้าปลีก (Retail Business)

Posted on
ERP สำหรับธุรกิจค้าปลีก

ERP กับธุรกิจค้าปลีก | สำหรับธุรกิจค้าปลีกแล้วช่องทางหลักในการจัดจำหน่ายสินค้า คงหนีไม่พ้นการขายหน้าร้าน (Retail) ดังนั้นทำให้ผู้ประกอบการเริ่มที่จะมองหาระบบ POS (Point Of Sales) มาบริหารหน้าร้านค้าของตนเองใช่ไหมครับ

Marketing Mix คือ ? ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

Posted on
Marketing Mix คือ

Marketing Mix คือ ส่วนผสมทางการตลาดหรือกลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้วิเคราะห์ประกอบการจัดการและวางแผนในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งเป็นเครื่องมือวางแผนการตลาดอย่างง่ายที่ได้รับความนิยมสูง ซึ่งส่วนผสมทางการตลาดพื้นฐานประกอบไปด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 4 ตัว (4Ps) คือ Product Price Placement Promotion

Value Proposition Canvas ส่งมอบคุณค่าที่ดีแก่ลูกค้า

Posted on
Value proposition

หลายๆครั้งที่ ธุรกิจล้มเหลวในการคิดค้นทำสินค้าและบริการเข้าสู่ตลาดเนื่องจากสินค้าหรือบริการที่ออกมานั้นไม่ตรงตามความต้องการลูกค้า ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่แท้จริงของลูกค้าได้ ก่อนที่จะ Launch สินค้าออกมาได้นั้น ต้องผ่านกระบวนการทำ Value Proposition Canvas ให้ดีเสียก่อน

Lean Canvas คือ เครื่องมือสร้างแผนธุรกิจอย่างรวดเร็ว!

Posted on
Lean Canvas คือ

Lean Canvas คือเครื่องมือที่ช่วยในการเขียนแผนธุรกิจฉบับย่ออย่างอย่างรวดเร็วที่มีเหมาะสำหรับกลุ่มธุรกิจ Startups เนื่องจากช่วยให้ผู้บริหารเห็นภาพรวมขององค์กรภายในเวลาอันสั้น