ระบบ ERP กับงานจัดซื้อ จัดหา

Posted on
ระบบ ERP กับงานจัดซื้อ

ระบบ ERP กับงานจัดซื้อ | ในปัจจุบันการทำงานในหลายบริษัทล้วนมีการนำระบบหรือโปรแกรมเฉพาะทางเข้ามาช่วยในการทำงานกันอย่างแพร่หลาย

โปรแกรม HR กับระบบ Terebinth Cloud ERP

Posted on
โปรแกรม HR

โปรแกรม HR ระบบ HR กับการทำงานบนระบบ Terebinth Cloud ERP ที่ครอบคลุมการทำงานทุกหน่วยขององค์กรไม่ใช่เพียงแค่ฝ่าย HR เพียงอย่างแต่ พร้อมทั้งส่งต่อข้อมูลกับแบบ Real-time

การใช้ระบบ ERP อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

Posted on
การใช้ระบบ ERP

การใช้ระบบ ERP ให้ไม่ล้มเหลว | เมื่อถึงคราวถึงเวลาที่ต้อง ประยุกต์ระบบ ERP เข้าใช้กับธุรกิจของตนเองแล้ว ผู้บริหารหลายๆคนคงมีความกังวลเกี่ยวกับการขึ้นระบบ ERP ว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่

ERP สำเร็จรูป และ ERP กึ่งสำเร็จรูป

Posted on
ERP สำเร็จรูป

เมื่อองค์กรของคุณเติบโตขึ้นจนถึงจุดๆหนึ่ง และกำลังเริ่มมองหาระบบจัดการองค์กรหรือ ERP มาใช้ในองค์กร โดยที่ไม่รู้ว่าควรที่จะเลือกระบบ ERP แบบไหนดี ซึ่งเป็นไปได้ว่าหนึ่งในรูปแบบที่แว๊บเข้ามาในหัวของคุณแรกๆ คือระบบ ERP สำเร็จรูป ที่เริ่มต้นใช้งานได้ง่าย

ราคาระบบ ERP ต้นทุนของการใช้ระบบ ERP

Posted on
ราคาระบบ ERP

ราคาระบบ ERP ในท้องตลาดมีตั้งแต่หลักหมื่นหลักพันไปจนถึงหลักหลายสิบล้านซึ่งมีความแตกต่างกันไปตาม ผู้ให้บริการ รูปแบบการให้บริการ ความสามารถของระบบ รวมไปถึงความต้องการทางธุรกิจของลูกค้าแต่ละราย

ระบบ ERP กับ SME | ERP สำหรับ SME ไทย

Posted on
ระบบ ERP กับ SME

ระบบ ERP กับ SME | เชื่อว่าหลายๆ คนยังคงมีความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับระบบ ERP ว่าระบบ ERP คือ “ระบบที่มีราคาแพง เอาใช้งานสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ หรือธุรกิจขนาดเล็กนั้นไม่มีความจำเป็นต้องใช้ ERP ต่างๆนาๆ”

ERP กับ โปรแกรมบัญชี ต่างกันอย่างไร

Posted on
ERP กับ โปรแกรมบัญชี

ERP กับ โปรแกรมบัญชี | ตลาด ERP หรือโปรแกรมบัญชีในประเทศไทยต่างคนต่างนิยามระบบของตนเองแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร โปรแกรมบัญชีบริหาร เป็นต้น

Cloud ERP กับธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน

Posted on
Cloud ERP กับธุรกิจ

Cloud ERP กับธุรกิจ | ปัจจุบันอะไรอะไรก็ Cloud ไปเสียหมด ด้วยความที่โลกปัจจุบัน Internet เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมาก ใครๆ ก็สามารถใช้งาน Internet ได้ ทำให้หลายปีที่ผ่านมา Cloud ได้เข้ามามีบทบาทกับธุรกิจไทยมากขึ้น

ERP ประกอบไปด้วย อะไรบ้าง? ส่วนประกอบของ ERP

Posted on
ERP ประกอบไปด้วย

ERP ประกอบไปด้วย ? | การนิยามคำว่า ERP ของแต่ละผู้ให้บริการนั้นมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็น “ERP ระบบบัญชีสำเร็จรูป” ”ERP โปรแกรมควบคุมการผลิต” เป็นต้น

See Think Do Care กับกระบวนการตัดสินใจของลูกค้า

Posted on
See Think Do Care

เราสามารถแบ่งกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคออกได้เป็น 4 Stages หลักๆ ได้แก่ See Think Do Care กลยุทธ์ในการสื่อสารก็จะแตกต่างกัน