News

Terebinth Cloud ERP Release note Version 4.36

Terebinth Cloud ERP Version 4.36

Terebinth Cloud ERP Release note Version 4.36

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 ระบบ Terebinth Cloud ERP ได้อัพเดทเป็น Version 4.36 เพื่อพัฒนาฟีเจอร์และคุณภาพการทำงานของระบบซึ่งประกอบไปด้วยกันดังนี้:

1. นโยบายความปลอดภัย (Privacy Policy)

ตามที่ พรบ. นโยบายความปลอดภัยส่วนบุคคล จำเป็นต้องให้ผู้ใช้งานยินยอมในการนำข้อมูลไปใช้เพื่อการประมวลผลในระบบ โดยที่หลังจากการสมัคร (Sign-up) เข้าใช้งานครั้งแรกระบบจะแสดงนโยบายความปลอดภัยขึ้นมาเพื่อให้ผู้งานสามารถศึกษาและกด “ยอมรับ” ได้

Release note Version 4.36
นโยบายความปลอดภัย

2. นโยบายคุ้กกี้ (Cookie Policy)

เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการงานระบบ Terebinth Cloud ERP เมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบ Terebinth Cloud ERP ในครั้งแรก จะมีแถบนโยบายคุกกี้แสดงอยู่ในด้านล่าง ซึ่งผู้ใช้งานสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและกด “ยอมรับ” ได้

Release note Version 4.36
นโยบายคุกกี้

โดยที่ผู้ใช้งานสามารถศึกษานโยบายความปลอดภัยและคุกกี้ได้ที่นี่

3. พัฒนาประสิทธิภาพของระบบ

พัฒนาประสิทธิภาพโดยรวม และแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ

หมายเหตุ: กระบวนการอัพเดทจะเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 20:00 น. เป็นต้นไป อาจส่งผลให้ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ Terebinth Cloud ERP ได้ชั่วคราวโดยทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบทันทีเมื่อกระบวนการอัพเดทเสร็จสิ้น

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อฝ่าย Support ได้ที่ 066-109-0146 หรือทาง Line Official Account