News

Terebinth Cloud ERP Release note Version 4.37

Terebinth Cloud ERP Release note Version 4.37

Terebinth Cloud ERP Release note Version 4.37

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 ระบบ Terebinth Cloud ERP ได้อัพเดทเป็น Version 4.37 เพื่อพัฒนาฟีเจอร์และคุณภาพการทำงานของระบบซึ่งประกอบไปด้วยกันดังนี้:

1. ปรับปรุงการแสดงผลแดชบอร์ด (Dashboard)

เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการงานระบบ Terebinth Cloud ERP ได้ทำการปรับปรุงการแสดงรายงาน โดยสามารถเลือกแสดง

  • Visualization(Chart)
  • Summary
  • Report Result

นอกจากนี้ยังปรับปรุงการแสดงผลของ Gauge Chart  เพื่อให้ผลลัพธ์ที่สวยงามมากยิ่งขึ้น

 

2. พัฒนาประสิทธิภาพของระบบ

พัฒนาประสิทธิภาพโดยรวม และแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ

หมายเหตุ: กระบวนการอัพเดทจะเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 20:00 น. เป็นต้นไป อาจส่งผลให้ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ Terebinth Cloud ERP ได้ชั่วคราวโดยทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบทันทีเมื่อกระบวนการอัพเดทเสร็จสิ้น

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อฝ่าย Support ได้ที่ 066-109-0146 หรือทาง