News

Terebinth Cloud ERP Release note Version 4.38

Terebinth Cloud ERP Release Note 4.38

Terebinth Cloud ERP Release note Version 4.38

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 ระบบ Terebinth Cloud ERP ได้อัพเดทเป็น Version 4.38 เพื่อพัฒนาฟีเจอร์และคุณภาพการทำงานของระบบซึ่งประกอบไปด้วยกันดังนี้:

1. เปลี่ยนอีเมล์แจ้งเตือน 

เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด ทางเราได้ทำการเปลี่ยนอีเมล์แจ้งเตือนจาก do-not-reply@tereb.in.th เป็น alfred@swiftlet.co.th 

2. บันทึกการใช้งานระบบ (Audit log)

เพื่อประสิทธิภาพในการตรวจสอบการใช้งานของระบบ แอดมินผู้ดูแลระบบของแต่ละแอคเค้าท์ สามารถตรวจสอบบันทึกใช้งานของแต่ละแอคเค้าท์ว่ามีการกระทำใดๆภายในระบบ

การเข้าถึง Audit log
                                                   การเข้าถึง Audit log

ภาพรวมของ Audit log                                                   ภาพรวมของ Audit log

3. พัฒนาประสิทธิภาพของระบบ

พัฒนาประสิทธิภาพโดยรวม และแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ

หมายเหตุ: กระบวนการอัพเดทจะเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 20:00 น. เป็นต้นไป อาจส่งผลให้ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ Terebinth Cloud ERP ได้ชั่วคราวโดยทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบทันทีเมื่อกระบวนการอัพเดทเสร็จสิ้น

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อฝ่าย Support ได้ที่ 066-109-0146 หรือทาง Line Official Account