1: การบริหารระบบ (Administration)

Administration คือ การตั้งค่าและจัดการระบบเทเรบินธ์ คลาวด์ อีอาร์พี ซึ่งจะอยู่ตรงมุมบนขวามือหลังจาก sign in เข้าสู่ระบบ

Administration
Administration

ผู้ใช้สามารถจัดการข้อมูลบนระบบเทเรบินธ์ ได้ดังนี้

  1. หน้าหลัก (Home)
  2. บัญชีบริษัท (Accounts)
  3. การตั้งค่าท้องที่ (Locale Setting)
  4. สกุลเงิน (Currencies)
  5. โมดูล (Modules)
  6. รายการหน้าที่ (Roles)
  7. หน้าเริ่มต้น (Dashboards)
  8. ตัวเลือก (Choices)
  9. ตัวเลือกสัมพันธ์ (Related Choices)

Administration