1: การสมัครสมาชิก (Sign up)

การสมัครสมาชิก (Sign up) ทำได้โดยการเข้าไปที่เว็บไซต์ tereb.in.th เพื่อทำการสมัครสมาชิก

การสมัครสมาชิก
ขั้นตอนการสมัครสมาชิก (Sign up)

กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน

1. Name
2. Email
3. Password
4. Confirm password
5. I’m not a robot
6. Sign up
ระบุชื่อ – นามสกุล
กรอกอีเมลที่ต้องการใช้งาน
กำหนดรหัสผ่าน
ยืนยันรหัสผ่าน
เลือกเพื่อแสดงว่าผู้ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ
กดเพื่อสมัคร
การสมัครสมาชิก
Sign up today

หลังจากทำการสมัคร ผู้สมัครจะได้รับอีเมลตอบรับจากบริษัท สวิฟต์เลท จำกัด (Swiftlet Co.,Ltd.) ดังต่อไปนี้

  1. อีเมลต้อนรับสู่ระบบ Terebinth (Welcome to Terebinth)
  2. อีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานระบบ Terebinth (Confirmation instructions)

ผู้สมัครจะต้องเลือกอีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการยืนยันอีเมล

  1. ผู้สมัครลงชื่อเข้าใช้อีเมลที่ได้ระบุไว้ตอนสมัครสมาชิก
  2. ไปที่อีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกที่ได้รับจากบริษัท (Confirmation instructions)
  3. กด Confirm my account  เพื่อยืนยันการสมัครสมาชิก