2: การเข้าใช้งานระบบ (Sign in) และการออกจากระบบ (Sign out)

การเข้าใช้งานระบบ (Sign in)

หลังจากผู้ใช้ทำการสมัครสมาชิกระบบเทเรบินธ์ (Sign up) แล้ว สามารถเข้าใช้งานระบบได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ไปที่เว็บไซต์ tereb.in.th
 2. กดเข้าใช้งานระบบ (Sign in) ตรงมุมขวาบนของหน้าเว็บไซต์ tereb.in.th และกรอกข้อมูลตามที่ได้ให้ไว้ตอนสมัครสมาชิกให้ครบถ้วน
1. Email
2. Password
3. I’m not a robot
4. Remember me
5. Sign in
อีเมล
รหัสผ่าน
เลือกเพื่อแสดงว่าผู้ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ
เลือกเพื่อให้ระบบจดจำอีเมลของผู้ใช้งาน
ลงชื่อเข้าใช้
การเข้าใช้งานระบบ
Sign in
 1. หลังจากนั้นระบบอาจแสดงรูปภาพให้เลือกเพื่อยืนยันว่าผู้ใช้งานไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ

  การเข้าใช้งานระบบ
  Select images to verify
 2. เลือกรูปภาพให้ครบตามเงื่อนไขที่ระบบกำหนดและกด Verify

  การเข้าใช้งานระบบ
  Verify
 3.  กด Sign in เพื่อลงชื่อเข้าใช้งาน
การออกจากระบบ (Sign out)

เมื่อผู้ใช้เข้าใช้งานระบบเทเรบินธ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว และต้องการออกจากระบบ สามารถกระทำได้ ดังนี้

ขั้นตอนการออกจากระบบ

 1. ไปที่ บัญชีของผู้ใช้ (Account)  เช่น Dalai Admin
 2. เลือก ออกจากระบบ (Sign out)

การเข้าใช้งานระบบ

Sign Out