3: การสร้างบัญชีบริษัทผู้ใช้งาน (Create New Account)

บัญชีบริษัท (Account)

คือ ข้อมูลของทั้งบริษัทซึ่งถูกกำหนดภายใต้ชื่อบัญชี (Account) นั้นๆ หรือกล่าวคือ 1 Account ใช้แทน 1 บริษัท  

การเข้าใช้งานบัญชีบริษัท สามารถกระทำได้ 2 วิธี คือ

 1. การสร้างบัญชีบริษัทใหม่ (Create new account) ใช้เมื่อผู้ใช้งานยังไม่เคยสร้างบัญชีบริษัทนั้นๆ มาก่อน 
 2. การเข้าร่วมกับบัญชีที่มีอยู่แล้วในระบบ (Join account) ใช้เมื่อผู้ใช้งานต้องการขอใช้งานภายใต้บัญชีบริษัทที่อยู่ในระบบเทเรบินธ์มาก่อนแล้ว โดยต้องได้รับอนุมัติจากเจ้าของบัญชีก่อน
ขั้นตอนการสร้างบัญชีใหม่ (Create New Account)
 1. ไปที่ไม่มีบัญชี (No account associated)
 2. เลือกสร้างบัญชีบริษัท (Create new account)
  การสร้างบัญชีบริษัทผู้ใช้งาน
  Create New Account

  กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน

  1. Account name
  2. Notify users on record assignment
  3. Create account
  ชื่อบริษัทหรือองค์กร
  แจ้งผู้ใช้เมื่อมอบหมายความรับผิดชอบ
  บันทึกเพื่อสร้างบัญชี
การสร้างบัญชีบริษัทผู้ใช้งาน
Create New Account
ขั้นตอนการเข้าร่วมบัญชีผู้ใช้ (Join  Account)
 1. ไปที่ไม่มีบัญชี (No account associated)
 2. เลือกเข้าร่วมบัญชีผู้ใช้  (Join account)


  การสร้างบัญชีบริษัทผู้ใช้งาน
  Join Account
 3. หน้าจอจะเข้าสู่หน้าการขอเข้าร่วมบัญชีผู้ใช้ (Membership Request) โดยผู้ใช้จะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามนี้
  1. Account Name
  2. I’m not a robot
  3. Submit Request
  กรอกชื่อบัญชีบริษัทที่ต้องการจะเข้าร่วม
  เลือกเพื่อแสดงว่าผู้ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ
  ส่งคำร้อง

ผู้ใช้จะสามารถเข้าใช้งานบัญชีบริษัทที่ขอเข้าร่วม
หลังจากได้รับอีเมลตอบรับเข้าบัญชีบริษัทนั้นเรียบร้อยแล้ว

การสร้างบัญชีบริษัทผู้ใช้งาน
Membership Request