4. การจัดการเขียนข้อมูล (Customize data fields)

การจัดการเขียนข้อมูล (Customize data fields) หลังจากเราสร้างโมดูลเพื่อเก็บข้อมูลแต่ละชุดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราต้องกำหนดเขตข้อมูลหรือฟิลด์ (Field) เพื่อใช้ในการจัดแบ่งเขตข้อมูลในการเก็บข้อมูลแต่ละชนิด ตัวอย่างเช่น ภายใต้โมดูลลูกค้า เขตข้อมูล ชื่อ (Name) ใช้เก็บข้อมูลชื่อ และเขตข้อมูลโทรศัพท์ (Telephone) ใช้เก็บข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น

การจัดการเขตข้อมูล

 1. คลิก looking_glass หน้าโมดูลที่ต้องการจัดการเขตข้อมูล
 2. ไปที่ทำการ (Action)
 3. เลือกข้อมูลฟิลด์กำหนดเอง (Customize data fields)
การจัดการเขียนข้อมูล
Customize Data Fields

เขตข้อมูลโมดูล (Module Fields) จะแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้

1. Name
2. Display Label
3. Type
ชื่อฟิลด์
ชื่อที่ใช้แสดงฟิลด์
ประเภทฟิลด์
การจัดการเขียนข้อมูล
Module Fields

การสร้างเขตข้อมูลใหม่ (Create new field)

การสร้างเขตข้อมูล (Field) จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันตามประเภทข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ ชนิดของข้อมูลจะเป็นตัวบอกว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลชนิดอะไร และนำข้อมูลไปใช้เพื่ออะไร การสร้างเขตข้อมูลจึงควรเลือกประเภทของข้อมูล (Type) ให้ตรงกับข้อมูลที่จะสร้าง เช่น เขตข้อมูล ชื่อ (Field Name) ก็เลือกประเภทข้อมูล (Type) เป็นประเภทข้อความ (Text) เป็นต้น

เขตข้อมูลที่กำหนดมาให้อัตโนมัติ จะมีด้วยกัน 4 เขตข้อมูล ได้แก่

1. ID
2. Created at
3. Updated at
4. Assigned to
ไอดี หมายถึง รหัสประจำตัวของแต่ละรายการ (Record)
สร้างเมื่อ คือ เวลาที่รายการถูกสร้างขึ้น
แก้ไขเมื่อ คือ เวลาที่รายการถูกแก้ไขล่าสุด
ผู้รับผิดชอบ
การจัดการเขียนข้อมูล
Fields

ประเภทของข้อมูล มีด้วยกัน 20 ประเภท ได้แก่

 1. ค่าจากการรวบรวมข้อมูล (Aggregated Field)
 2. ใช่/ไม่ (Boolean)
 3. ค่าจากการคำนวณ (Calculated Field)
 4. ค่าเงิน (Currency)
 5. วันที่ (Date)
 6. วันที่ เวลา (Date time)
 7. ทศนิยม (Decimal)
 8. ไฟล์เอกสาร (Document File)
 9. ตัวเลือก (Dropdown)
 10. รูปภาพ (Image)
 11. จำนวนเต็ม (Integer)
 12. ตัวเลือก (เลือกได้หลายข้อ) (Multiple Selection)
 13. ข้อความขนาดยาว (Paragraph)
 14. ตัวเลือกหลายระดับ (Related Dropdown)
 15. ข้อความตกแต่ง (Rich Text)
 16. อนุกรม (Running Number)
 17. แท็ก (Tag)
 18. ข้อความ (Text)
 19. เวบลิงก์ (URL)
 20. Universally Unique Identification (UUID)

การจัดการเขียนข้อมูล

Data Type